Druhý ročník Křesadla má své vítěze

Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání dobrovolníků v Jihomoravském kraji. Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku této ceny se uskutečnilo v úterý 4. prosince 2018 v 17:30 v brněnském Sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7. Vítězové vzešli ze 6 kategorií na základě rozhodnutí poroty. V samostatné kategorii divoká karta držitele vybrala široká veřejnost. Jedním z předávajících byl i krajský radní Tomáš Soukal.

„Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, tak zní motto ceny Křesadlo. Letos bylo na ocenění nominováno 41 lidí. V jednotlivých kategoriích zvítězili a symbolickou cenu křesadlo obdrželi:
1. kategorie Sociální služby a zdravotnictví: Marie Štorková, Jolana Minaříková – Obrdlíková
2. kategorie Vzdělávací a volnočasové aktivity: Milada Váňová, Milan Appel
3. kategorie Environmentální aktivity: Petr Gutman
4. kategorie Lidská práva: Hana Strašáková a Ondřej Zeman
5. kategorie Dobrovolnictví v kultuře a umění: Pavla Dvorská
6. kategorie Komunitní dobrovolnictví: Svatopluk Žamboch
7. kategorie Humanitární a rozvojová pomoc: nikdo nebyl nominován
8. kategorie Cena veřejnosti: Hana Strašáková a Ondřej Zeman

„Fascinuje mě nezištnost těchto nadšenců, kteří svou činností křesají jiskry něčeho dobrého. Jejich touha a vůle pomoci usnadňuje život potřebným lidem a zároveň dělá svět lepším. Jsem moc rád, že se náš region může pyšnit takovýmito dobrovolníky, a věřím, že zde máme i spoustu dalších ochotných lidí s dobrým srdcem. Patří jim můj obdiv,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Iniciátorem projektu Křesadlo je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, která ocenění realizuje od roku 2001 v jednotlivých regionech České republiky. Akci pak zorganizoval Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem Brnem a neziskovou organizací Maltézská pomoc. Hlasování se uskutečnilo ve dnech 9. – 22. listopadu 2018. V odborné porotě zasedli: Tomáš Soukal (radní Jihomoravského kraje pro oblast kultury a památkové péče), Petr Hladík (1. náměstek primátorky statutárního města Brna), Jana Medková (držitelka Křesadla za rok 2017 v kategoriích Sociální služby a zdravotnictví a Cena veřejnosti), Karolína Hušáková (koordinátorka dobrovolnického centra DC67), Danuše Nerudová (rektorka Mendelovy univerzity), Jan Souček (ředitel televizního studia ČT Brno) a Bolek Polívka (herec a patron ceny Křesadlo).

Medailonky oceněných najdete zde (docx, 19,3 kB).