Kraj letos přispěje 25 miliony korun na výstavbu Janáčkova kulturního centra

Částka 25 milionů korun jako dotace městu Brno na Janáčkovo kulturní centrum – takové je doporučení krajské rady z pondělí 3. prosince 2018 zastupitelům Jihomoravského kraje.

Dotace vychází ze schváleného memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem kultury, Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem při společném postupu při přípravě a realizaci výstavby Janáčkova kulturního centra (JKC) v Brně podepsaného v říjnu 2016. „Jsem rád, že Jihomoravský kraj se aktivně podílí na zahájení realizace stavby JKC. V současnosti se jedná o 25 milionů korun, které jsou určeny na projekční práce. V následujících letech bude krajský rozpočet zohledňovat částku stanovenou v trojstranném memorandu mezi krajem, městem Brnem a Ministerstvem kultury ČR, která celkově činí 100 milionů,“ řekl radní Jihomoravského kraje pro kulturu Tomáš Soukal.

Celkové náklady se předpokládají ve výši 1,2 miliardy korun, Jihomoravský kraj se bude podílet částkou 100 milionů, Ministerstvo kultury 600 milionů korun a město Brno 562 milionů korun.

Předmětem projektu je novostavba budovy „Janáčkovo kulturní centrum v Brně“, která bude obsahovat minimálně jeden jednoúčelový koncertní sál pro symfonickou hudbu s optimálně 1250 místy včetně veškerého vybavení (zejména variabilní podium, jevištní technika, varhany, projekční zařízení, osvětlovací technika apod.), veškerého zázemí a infrastruktury (zejména hygienická zařízení, zkušebny, sklady, šatny apod.) a komerční prostory (kavárna restaurace). Novostavba bude navazovat na nyní budované podzemní garáže.

Navrhovaná dotace 25 milionů korun bude určena na projektovou dokumentaci propojení první etapy (podzemních garáží) s druhou etapou stavby (nadzemní části objektu s koncertním sálem).