Kraj pošle do sociálních služeb o 40 milionů více než v loňském roce

Rada Jihomoravského kraje dne 3. prosince 2018 doporučila krajskému zastupitelstvu rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v dotačním programu „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“. V prosinci tak budou schváleny krajské dotace pro sociální služby a tím kraj dodrží svůj slib daný poskytovatelům na co nerychlejší vyplacení finanční podpory pro rok 2019.

Jihomoravský kraj v rámci návrhu rozpočtu předpokládá navýšení objemu finančních prostředků určených na krytí finanční spoluúčasti na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci tohoto dotačního řízení o 40 mil. Kč.

„Zároveň jsme doporučili zastupitelstvu rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb dosud financovaných na základě veřejných zakázek v rámci individuálního projektu na vybrané služby sociální prevence. V dotačním programu Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje bude přiznána finanční podpora na služby azylových domů, sociálně terapeutických dílen a intervenčních center,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního daru městu Břeclav ve výši 400 tisíc korun, a to na zajištění provozu ubytovny pro osoby bez domova. „Jihomoravský kraj tímto způsobem pomáhá městu při řešení situace, kdy se Diecézní charita Brno od 1. ledna 2019 rozhodla zrušit sociální službu azylový dům, který v Břeclavi provozovala. Klienti azylového domu tedy budou mít od ledna 2019 zajištěnu střechu nad hlavou a nezbytnou podporu v ubytovně provozovanou městem Břeclav za finanční podpory kraje,“ dodal Šlapal.