Jihomoravský kraj získal jako druhý kraj v republice certifikát za energetickou politiku

Jihomoravský kraj zahájil implementaci systému energetického managementu pro kontrolu spotřeb energie na svém majetku v roce 2013 v souladu s přijatou Energetickou politikou kraje. K tomuto kroku vedly pragmatické důvody – neustále se zvyšující ceny jednotlivých druhů energie a současně stále přísnější legislativní požadavky v oboru hospodaření s energií. Výsledkem je mimo jiné i udělení Certifikátu systému managementu hospodaření s energií ISO 50001.

„Jihomoravský kraj vlastní rozsáhlý nemovitý majetek, který spravuje prostřednictvím svých 243 organizací. Ve více než tisíci vytápěných budovách zajišťují své činnosti krajské nemocnice, střední, umělecké a speciální školy, ústavy sociální péče a kulturní instituce. Roční náklady na energii dosahovaly před rokem 2013 téměř půl miliardy korun. Mít takovéto energetické hospodářství pod kontrolou byla celkem logická vize,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Vzhledem k novelizaci zákona o hospodaření s energií, který ukládá velkým podnikatelům pravidelně zpracovávat energetické audity nebo zavést certifikovaný systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001, kraj zvolil variantu certifikovat implementovaný energetický management. Tuto variantu považuje z ekonomického hlediska za méně nákladnou, a přitom zajišťující trvalé efektivní řízení energetického hospodářství kraje.

V rámci energetického managementu byla vytvořena energetická databáze, do které je možno vstupovat přes internetové prostředí ze všech sledovaných organizací a míst s měřidly energie. Zaměstnanci všech krajských organizací jsou o požadavcích systému energetického managementu proškoleni a je požadována jejich aktivní účast při pravidelném záznamu dat do databáze, vyhodnocování energetických cílů a navrhování energetických opatření. Důležitým momentem bylo zavedení centrálního nákupu elektrické energie a plynu, které pro všechny organizace kraje zajišťuje krajská organizace CEJIZA. Veškeré fakturační údaje od centrálních dodavatelů energie tvoří rovněž základní data v databázi a slouží pro sledování a hodnocení systému a tím plánování opatření ke zvyšování úspor v užití energie i úsporám nákladů na energie.

Zavedením certifikovaného systému managementu hospodaření s energií je zabezpečen trvalý proces sledování a řízení za standardních podmínek a zabezpečení plnění cílů v souladu s přijatou energetickou politikou.
foto JMKfoto JMK