12. 2. 2008 Konference k tématu brownfieldů

Regenerace brownfieldů – výzvy nových programů

 

 

 

V úterý 12. února se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnila pod záštitou 1. náměstka hejtmana Milana Venclíka a za účasti člena Rady JMK Lubomíra Šmída konference „Regenerace brownfieldů – výzvy nových programů“. Cílem semináře, který uspořádala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, bylo poskytnout majitelům brownfieldů aktuální informace o dostupnosti a stavu přípravy podpůrných programů financovaných ze zdrojů EU v období 2007 - 2013, spolu s návrhy podpory JMK pro efektivní využití programů veřejné podpory při realizaci jejich revitalizačních projektů.  V programu vystoupili také odborníci z oblasti státní správy - zástupci  ministerstev a zprostředkujících institucí pro jednotlivé operační programy s relevancí k problematice brownfieldů (CzechInvest, úřad Regionální rady NUTS II), jakož i zástupci kraje, města Brna, RRAJM apod.