Cenu Jihomoravského kraje letos získalo celkem 10 osobností jižní Moravy, mezi nimi i Eva Pilarová. Premiérovou Cenu hejtmana obdržela Věra Sosnarová

V sále konventu Milosrdných bratří v Brně se dnes ve čtvrtek 29. listopadu 2018 uskutečnilo slavnostní předání Ceny Jihomoravského kraje deseti osobnostem jižní Moravy. O udělení letošního ocenění rozhodli krajští zastupitelé na svém zasedání 20. září 2018. U příležitosti udílení Ceny Jihomoravského kraje předal hejtman Bohumil Šimek premiérově Cenu hejtmana Jihomoravského kraje a to paní Věře Sosnarové.

Udělením Ceny Jihomoravského kraje zastupitelé oceňují vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem.

Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013, Armin Delong v roce 2014, Emil Boček v roce 2015, v roce 2016 pak například in memoriam František Hřebačka (Fanoš Mikulecký), loni Miroslav Kasáček.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2018 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:
 

za práci s mládeží  prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.,
za práci s mládeží  Ing. Lubomír Štefka,
za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu  Karel Slach,
za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu  Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.,
za přínos v oblasti folkloru  Růžena Komosná,
za přínos v oblasti folkloru  Marcela a František Slavíkovi,
za přínos v oblasti umění/hudby  Eva Pilarová,
za přínos v oblasti sportu  Hana Bubníková – Machatová a Jiřina Langová – Machatová.

Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za dílo, činnost nebo oblast jednání, které významným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, převzala paní Věra Sosnarová (Cena hejtmana Jihomoravského kraje je udělována na základě rozhodnutí hejtmana, nepodléhá schvalování krajské rady ani zastupitelstva).

 

Profily jednotlivých oceněných ZDE (docx, 36 kB)