Hejtman Šimek jednal s dolnorakouskou hejtmankou Mikl-Leitnerovou

O podrobnostech spolupráce s Dolním Rakouskem do roku 2021 nebo o budoucím rozvoji dopravy v regionu centrální Evropy jednal hejtman Bohumil Šimek ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v Dolním Rakousku. V prostorách Zemského úřadu Dolního Rakouska v St. Pöltenu se jihomoravský hejtman nad těmito tématy setkal s dolnorakouskou hejtmankou Johannou Mikl-Leitnerovou a s českou velvyslankyní v Rakousku Ivanou Červenkovou.

Spolupráci s Dolním Rakouskem v následujících letech má Jihomoravský kraj nastavenu v Pracovním programu spolupráce s Dolním Rakouskem na léta 2018-2021, který hejtman Šimek v Rakousku podepsal v lednu letošního roku spolu s představiteli Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Pracovní program se týká celkem třinácti oblastí, mj. vodního hospodářství, ochrany před katastrofami či dopravy.

Současně s tímto pracovním programem byla v úvodu letošního roku podepsána také Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Dolním Rakouskem a uvedenými třemi kraji České republiky. Představitelé obou sousedních regionů proto v rámci čtvrtečního setkání probírali možnosti další spolupráce v oblasti zdravotnictví a debatovali také o náplni oslav 30. výročí pádu železné opony v příštím roce.

foto JMKfoto JMK