Dvacítka zahraničních stipendistů převzala certifikáty

Z Indie, Iránu, Ukrajiny, Ruské federace nebo například Číny pocházejí studenti, kteří byli letos nově přijati do programu „Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji“. Dvacítka stipendistů se sešla v úterý 27. listopadu 2018 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu, aby převzala certifikáty z rukou hejtmana Bohumila Šimka, jeho náměstka Jana Vituly a ředitele Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Miloše Šifaldy.

Projekt, který administruje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, je určen na podporu zahraničním studentům ze zemí mimo Evropskou unii, kteří chtějí studovat na některé z vysokých škol v kraji, uchazečům o navazující magisterské studium a Ph.D. studium. Podporovány jsou především technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách v Brně.

Program byl zahájen v akademickém roce 2006/2007 a v jeho rámci bylo podpořeno již více než 270 zahraničních studentů. Více informací na www.jcmm.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK