Úplná pětidenní uzavírka silnice I/52 v úseku mostu přes přelivný objekt vodní nádrže Nové Mlýny za obcí Pasohlávky

Upozorňujeme řidiče, že z důvodu stavby mostního provizoria přes přelivný objekt vodní nádrže Nové Mlýny za obcí Pasohlávky bude od nedělní půlnoci dne 25. 11. 2018 do čtvrtku 29. 11. 2018 (opět až do půlnoci) úplně uzavřena silnice I/52, která je dopravně významnou mezinárodní spojnicí do Rakouska a trasou transevropské silniční sítě.

Objízdné trasy jsou vedeny po silnicích II. a III. tř.; směr Brno je trasován přes obce Dolní Dunajovice – Brod nad Dyjí – Nová Ves; směr Mikulov přes obce Nová Ves – Drnholec – Novosedly – Březí – Mikulov.

Po dokončení stavby provizorního přemostění bude od 30. 11. 2018 silnice na mostě opět průjezdná bez světelné signalizace tak, že v každém směru jízdy bude zajištěn jeden jízdní pruh. Z bezpečnostních důvodů však maximální dovolená rychlost bude omezena na pouhých 20 km/hod.

Žádáme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti při cestování, věnovali maximální pozornost dopravnímu značení na objízdných trasách, respektovali stanovené objízdné trasy a pokyny policistů.