Finanční dar poslouží dětské léčebně v Boskovicích

K vybavení Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích poslouží finanční dar ve výši 300 tisíc korun, který příspěvkové organizaci kraje Jihomoravské dětské léčebny poskytla Nadace Naše dítě.

Symbolický šek v úterý 20. listopadu 2018 v Boskovicích do rukou krajského radního Milana Vojty a ředitelky Jihomoravských dětských léčeben Kateřiny Bednaříkové za nadaci předala Zuzana Šafářová. Za město Boskovice byl slavnostnímu předání přítomen starosta Jaroslav Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík.

„Dětská léčebna pohybových poruch v Boskovicích, která je součástí příspěvkové organizace Jihomoravské dětské léčebny, tento dar použije konkrétně na vybavení relaxační místnosti Snoezelen,“ konkretizoval radní Vojta využití prostředků, které byly získány díky síti drogerií Rossmann v rámci kampaně Dejme úsměv dětem v průběhu letošního roku.

Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Pojem „snoezelen“ vznikl v Nizozemsku a lze ho chápat jako snahu o vytvoření atmosféry uvolnění za využití smyslových stimulací.

Podrobnosti k činnosti Jihomoravských dětských léčeben a významu relaxační místnosti Snoezelen naleznete zde: https://www.detskelecebny.cz/boskovice/  , https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/Snoezelen .
foto JMK