Panelové diskusi s hejtmanem dominovalo téma sucha

Sucho a jeho dopady na krajinu, změny klimatu, kotlíkové dotace, souvislost vytápění v domácnostech se stavem životního prostředí - to byla jen některá z témat, která zazněla na panelové diskusi s jihomoravským hejtmanem pořádané Deníkem v prostorách brněnského VIDA centra. Spolu s hejtmanem Bohumilem Šimkem se úterní debaty (20. listopadu 2018) zúčastnil radní Petr Hýbler, zástupci Ministerstva životního prostředí a odborníci z Mendelovy univerzity.

Jak v rámci tématu dotačních programů na výstavbu a revitalizaci vodních nádrží upozornil hejtman, je v této oblasti velmi důležitý i přístup vedení samotných obcí. „Před koncem volebního období máme všichni opravené chodníky. Ale to, že za obcí je rybník, který může projít revitalizací a pomoci se zadržením vody v krajině, se neřeší. Přitom chodníky můžeme opravit kdykoli, vodu, která nám třeba za pět let bude chybět, ale už nenachytáme," konstatoval Bohumil Šimek, který v oblasti boje proti následkům sucha přivítal nedávné rozhodnutí o navýšení hladiny ve vodní nádrži Nové Mlýny o 35 centimetrů, jež má vodohospodářské situaci napomoci. Náměstek ministra životního prostředí České republiky Vladimír Dolejský v souvislosti s porovnáním kvality životního prostředí v regionu ocenil přístup kraje. „Jihomoravský kraj je unikátní ve svém odpovědném a aktivním přístupu k životnímu prostředí,“ uvedl Vladimír Dolejský.

Další podrobnosti z diskuse naleznete zde: https://brnensky.denik.cz/online-reportaz/reportaz/diskuze-s-hejtmanem-jihomoravskeho-kraje-bohumilem-simkem.html?strana=2 .

foto JMKfoto JMKfoto JMK