Děti se budou o dopravě učit na moderních počítačích

Multimediální učebna dopravní výchovy Centra AMAVET v Brně bude mít zas o něco modernější vybavení. Děti zde dostanou k dispozici 10 nových počítačů a monitorů, které spolek pořídí s pomocí Jihomoravského kraje. Více než čtvrtmilionovou dotaci dnes (19. listopadu 2018) schválili na svém zasedání krajští radní.

„Cílem projektu je zkvalitnění dopravní výchovy dětí z Brna. Nové počítače a monitory za přibližně 260 tisíc korun zajistí chod soudobých multimediálních programů a budou splňovat potřebné parametry s ohledem na případný přechod na novější software. Díky nákupu vybavení pro výuku dopravní výchovy dojde ke zlepšení práce s dětmi, interaktivnějšímu vzdělávání, a hlavně k využití výukových programů BESIP,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Akce navazuje na renovaci učebny dopravní výchovy tohoto centra, zahájenou v roce 2017, kdy bylo pořízeno z dotace kraje ve výši 300 tisíc korun rovněž 10 počítačových stanic, server a dataprojektor. V roce 2016 Centrum pořídilo za čtvrtmilionový příspěvek kraje 11 notebooků a dataprojektor pro účely mobilní učebny.