JIHOMORAVSKÝ KRAJ NADÁLE PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVÉ DOTACE

Příjem žádostí o finanční podporu v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“ nebo také „Kotlíkové dotace“ byl prodloužen do 31.03.2019. Do tohoto data mohou zájemci žádat o příspěvek až 127.500,00 Kč.

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním emisní třídy dva a horší. Lidé si mohou pořídit tepelné čerpadlo, automatický nebo ruční kotel na biomasu (na dřevo), automatický kombinovaný kotel na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzační kotel.

V rámci propagace tohoto projektu Jihomoravský kraj pořádá semináře pro veřejnost, kde se případní zájemci mohou blíže informovat o podmínkách pro získání kotlíkové dotace. Na některých seminářích budou ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí také představeny projekty Dešťovka a Nová zelená úsporám.

Konkrétně se semináře uskuteční v těchto městech:

19.11.2018 v 16.00 hod. – POHOŘELICE - Kongresový sál, Vídeňská 699, 691 23. Kromě projektu kotlíkové dotace budou ve spolupráci se SFŽP ČR představeny projekty Dešťovka a Nová zelená úsporám.

21.11.2018 v 16.00 hod. – LETOVICE – Zasedací místnost Městského úřadu Letovice, Masarykovo náměstí 210/19

26.11.2018 v 16.00 hod. – BOSKOVICE - Zasedací místnost Městského úřadu Boskovice, Masarykovo 4/2, 680 18. Kromě projektu kotlíkové dotace budou ve spolupráci se SFŽP představeny projekty Dešťovka a Nová zelená úsporám.

27.11.2018 ve 12.00 hod. – ZNOJMO – V prostorách Městského úřadu Znojmo, náměstí Armády 1213/8, 669 22. Kromě projektu kotlíkové dotace budou ve spolupráci se SFŽP představeny projekty Dešťovka a Nová zelená úsporám.

28.11.2018 v 16.00 hod. – BUČOVICE - Obřadní síň Městského úřadu Bučovice, místnost č. 121

 

Bližší informace o projektu naleznete zde - https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2 .