Na brněnské přehradě se jednalo o rodinné politice

Rodinné politice v jednotlivých krajích se věnovalo (15. - 16. listopadu 2018) setkání zástupců samospráv krajů a krajských úřadů v Brně. Za hostitelský Jihomoravský kraj přítomné v hotelu Orea Resort Santon pozdravil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

„Naší ambicí je, abychom si k tomuto tématu vyměnili užitečné informace na úrovni krajů. A našli třeba společný systém fungování rodinných politik v rámci našich regionů a provázali ho lépe s aktivitami v této oblasti s Ministerstvem práce a sociálních věcí,“ uvedl na setkání náměstek Marek Šlapal, který také zdůraznil potřebu zefektivnění projektů na jižní Moravě již fungujících.

V dalším průběhu jednání zástupci jednotlivých krajů a jejich úřadů hovořili o organizačním zajištění rodinné politiky v jednotlivých regionech, o souvisejících koncepčních dokumentech a uváděli příklady realizovaných projektů.

Druhý den setkání patřil příkladům dobré praxe v Jihomoravském kraji. Zástupci krajů tak navštívili firemní mateřskou školku jihomoravského krajského úřadu nebo kontaktní místo Family Point.

foto JMKfoto JMKfoto JMK