informace č.j. S-JMK 16056/2008 OE

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor ekonomický

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

Váš dopis zn./ze dne

ČJ.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

 

JMK 20740/2008

S-JMK 16056/2008 OE

Mgr. Trenzová/1283

05.02.2008

 

 

Poskytnutí informace k rozpočtu kraje

 

 dne 31.1.2008 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši elektronickou žádost o zaslání informace, s jakým rozpočtem hospodařil Jihomoravský kraj v roce 2007. Informace o rozpočtu kraje a jeho plnění je zveřejněna na internetových stránkách Jihomoravského kraje                        www.kr-jihomoravsky.cz, v sekci Krajský úřad/Odbor ekonomický. Zde je uvedena informace jak o schváleném rozpočtu JMK na rok 2007 (odkaz Schválený rozpočet JMK na rok 2007), tak o plnění rozpočtu v průběhu roku (odkaz Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1. – 3. čtvrtletí 2007). Tyto informace naleznete taktéž v sekci Úřední deska/Povinné informace dle zákona                                 č. 106/1999 Sb./Bod 8.2. Rozpočet. Upozorňujeme, že informace o plnění rozpočtu JMK k 31.12.2007 bude k dispozici až po provedení účetní uzávěrky za rok 2007, tj. koncem měsíce února roku 2008, ale na internetových stránkách kraje bude zveřejněna v rámci projednání Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2007, tj. v měsíci červnu 2008. V případě, že budete mít zájem o základní informace o plnění rozpočtu kraje před tím, než bude zpracován a zveřejněn závěrečný účet, můžete se obrátit na ekonomický odbor, e-mail trenzova.daniela@kr-jihomoravsky.cz.

 

S pozdravem

 

                                                                                                        Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.

                                                                                                      vedoucí odboru ekonomického