VIDA! centrum v Brně hostilo Česko-izraelský inovační den

V brněnském vědecko-zábavním VIDA! centru se ve středu 14. listopadu 2018 uskutečnil Česko-izraelský inovační den na téma: Sucho a voda, chytrá řešení pro krajinu a města.

V úvodu konference vystoupil krajský radní Petr Hýbler. Ten ve svém vystoupení zdůraznil, že Jižní Morava je jednou z oblastí nejvíce ohrožených suchem u nás, kde sucho negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch.

Na konferenci vystoupili přední domácí a izraelští experti. Mezi účastníky byli zástupci akademické obce, státní správy a samosprávy i představitelé podnikatelské sféry.

foto JMKfoto JMKfoto JMK