TK 1. 2. 2008

Tisková konference 1. února 2008

 

  

Na tiskové konferenci hejtman Stanislav Juránek informoval o účasti výpravy kraje na Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji, náměstek hejtmana Václav Horák přiblížil poskytování dotací v oblasti životního prostředí a vyhlašování území Natura. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha hovořil o soutěži Zlatý erb a dalších aktualitách z činnosti krajského úřadu.

 

Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji

 

    

Pět zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili získala výprava Jihomoravského kraje na Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji, které dnes končí.

Nejúspěšnějším sportovcem výpravy byl Ondřej Hošek z Brna, který zvítězil  v biatlonu v kategorii mladších žáků v rychlostním i vytrvalostním závodě.  V krasobruslení v kategorii mladších žákyň  získala zlatou medaili  Eliška Březinová z Brna. V závodě rychlobruslařek starších žákyň v závodě na 1 kolo – sprint všechny soupeřky porazila Eliška Dřímalová z Hrušek. Součástí olympijského klání byly i kulturní soutěže. Ve folklorním tanci zvítězili Eliška Fialová a Matěj Zálešák  – oba z Kyjova. Stříbrnou medaili v rychlobruslení si vybojovala štafeta dívek ve složení Nikol Šenková, Bára Marčíková, Gabriela Kubová a Eliška Dřímalová. Mezi folklorními zpěvačkami skončila třetí Klára Kaziková z Bzence.

Výprava Jihomoravského kraje má celkem 83 členů, patronem jihomoravské reprezentace je Karol Divín, držitel stříbrné olympijské medaile v krasobruslení na VIII. zimních olympijských hrách v americkém Squaw Valley v roce 1960.

Her III. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky se účastní více než 1000 dětských sportovců a 150 hostů z řad úspěšných sportovců a olympioniků ČR. Olympiáda dětí a mládeže je určena žákům základních škol z celé České republiky. Pravidelně se letní a zimní hry konají od roku 2003 a prvním krajem, který tento projekt realizoval, byl Pardubický kraj. Následoval pak Středočeský, Jihomoravský, Královéhradecký a Ústecký kraj. Centrem Her III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR byl Rožnov pod Radhoštěm. Jednotlivé disciplíny se uskutečnily ve Vsetíně, Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí, na Soláni, Pustevnách a také v samotném krajském městě Zlíně.

Reprezentanti JMK startovali v alpském lyžování, klasickém lyžování, biatlonu, ledním hokeji, krasobruslení, rychlobruslení, snowboardu a také ve dvou kulturních disciplinách – folklorním zpěvu a folklorním tanci.

Aktuální informace o dění ve výpravě Jihomoravského kraje lze najít na http://odm.luzanky.cz/. Informace o Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji jsou k dispozici na http://web.olympic.cz/odm2008/.  Půlhodinový dokument o Hrách III. dětské olympiády dětí a mládeže ČR 2008, připravený jihomoravskou redakcí ČT, bude odvysílán 9. 2. 2008 v 13.45 na programu ČT 4.

 

  

 

Informace o dotacích poskytnutých Jihomoravským krajem do oblasti životního prostředí v roce 2007

 

 

Jihomoravský kraj má velký zájem na čerpání finančních prostředků z evropských fondů do oblasti životního prostředí a proto své obce podporuje i finančně. Podporuje jak tvorbu nezbytných projektových dokumentací, tak i samotné investiční akce do oblasti životního prostředí. V loňském roce byly z  Fondu životního prostředí a  rozpočtu Jihomoravského kraje poskytnuty dotace celkem 443 žadatelům z obcí, měst, dobrovolných svazků obcí a neziskových organizací  v celkovém objemu 210 mil Kč.

Jihomoravský kraj podpořil jak stavby na separaci, sběr a třídění odpadů (ve výši 3,6 mil Kč pro 6 měst a obcí) tak protipovodňovou ochranu obcí (10 obcím ve výši 16,8 mil Kč) a samozřejmě na podporu staveb vodovodů a kanalizací. Stavby vodovodů byly podpořeny 19 obcím částkou 12 mil Kč a stavby Čistíren odpadních vod a kanalizací ve výši 118,9 mil Kč pro 35 obcí našeho kraje.

Tvorbu projektových dokumentací podpořil Jihomoravský kraj 65 obcím částkou 19,5 mil Kč především na projekty odkanalizování obcí a částkou 13 mil Kč 62 obcím na projekty protipovodňové ochrany. Jihomoravský kraj má také dotační program na finanční podporu hospodaření v lesích a v loňském roce podpořil částkou 25 mil Kč celkem 233 žadatelů (podrobný přehled – kromě programu na finanční podporu hospodaření v lesích – je uveden v příloze této tiskové zprávy).

V oblasti ekologické výchovy bylo podpořeno 13 neziskových organizací částkou 890 tisíc Kč.

Aktivita obcí Jihomoravského kraje je v oblasti získávání finančních prostředků z různých dotačních programů vysoká a úspěšná. Státní fond životního prostředí zveřejnil seznam úspěšných projektů v 1. výzvě Operačního programu Životního prostředí. Z celkového počtu 368 schválených žádostí je 61 žadatelů z našeho kraje. Z tohoto operačního programu budou podpořeny stavby kanalizací a čistíren odpadních vod, dále zařízení na nakládání s odpady a také rekultivace skládek a v nemalém počtu i žádosti na rekonstrukce zdrojů tepla.

 

 

Veletrh komunitárních programů

 

      V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 14. února 2008 uskuteční Veletrh komunitárních programů. Pořadatelem je Eurocentrum Brno ve spolupráci se zastoupením Jihomoravského kraje a zastoupením kraje Vysočina při Evropské unii. Cílem akce je seznámit veřejnost obou krajů s problematikou komunitárních programů na dvou paralelních seminářích a také na informačních stáncích jednotlivých programů, kde účastníci budou mít možnost konzultovat své záměry.

      Komunitární programy jsou jedním z nástrojů Evropského společenství, jejichž hlavním cílem je podpořit a prohloubit spolupráci mezi členskými státy ve specifických oblastech. Komunitární programy a jejich obsah a specifika nejsou veřejnosti tolik známy jako problematika strukturálních fondů EU. Veletrh komunitárních programů se již konal v Praze, Českých Budějovicích a Plzni, kde se setkal s velkým zájmem veřejnosti a bude se konat i v dalších krajích České republiky.

  

Soutěž Zlatý erb

 

Celkem 32 obcí a měst se letos přihlásilo do jihomoravského krajského kola celostátní soutěže o nejlepší internetovou stránku a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb. Počet přihlášených obcí a měst tak vyrovnal loňský rekord. Kompletní přehled ohlášených lze najít na internetové stránce:

 

http://www.zlatyerb.obce.cz/hlasovani/ohlaseni_kraj.asp?p2=116%20&p1=1681 .

 

V krajském kole se v kategorii nejlepší webové stránky obcí a měst hodnotí například povinně zveřejňované informace, úřední deska, doporučené a doplňkové informace, ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. Novinkou je zlepšená metodika hodnocení povinně zveřejňovaných informací v krajských kolech, přičemž pro postup do celostátního kola je dobré hodnocení v tomto kritériu podmínkou. V kategorii nejlepší elektronická služba se hodnotí její užitečnost a nápaditost řešení.

Porota jihomoravského krajského kola je složena např. z těchto profesí: vedoucí odboru informatiky, webmaster, člen Zastupitelstva JMK, novinář, odborník z akademické půdy.

 

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města

b) nejlepší webové stránky obce

c) nejlepší elektronická služba    

V celostátním kole pak budou navíc uděleny zvláštní ceny:

- za nejlepší turistickou prezentaci

- za nejlepší bezbariérovou přístupnost

- web kraje (krajského úřadu) aj.

 

Jihomoravský kraj přihlásil do soutěže o nejlepší turistickou prezentaci hned dva weby:

portál Cykloturistika jižní Moravy http://www.cyklo-jizni-morava.cz/ a oficiální portál cestovního ruchu Jižní Morava http://www.jizni-morava.cz/ .

 

Veřejnost může posílat své hlasy pro Cenu veřejnosti – pro krajské kolo do čtvrtka 21. února 2008 do 16:00, pro celostátní kolo do čtvrtka 27. března 2008 do 16:00.

Podrobnosti i další informace jsou zveřejněny na webové stránce www.zlatyerb.obce.cz

 

Jako novinka byla v rámci letošního ročníku celostátně vyhlášena také soutěž JuniorErb určená mladým lidem do 18 let, kteří vytváření webové stránky a internetové projekty pro města, obce, regiony, turistická místa či veřejnou správu. Uzávěrka soutěže je 15. února 2008, další informace rovněž na www.zlatyerb.obce.cz .

 

 

 

Informace Krajského živnostenského úřadu

 

Naprostá většina stížností, které v roce 2007 obdržel Krajský živnostenský úřad (KŽÚ), spadala do oblasti regulace reklamy – z celkového počtu 57 obdržených stížností to bylo 47. Právě KŽÚ je dozorovým orgánem na úseku regulace reklamy.

Nejčastěji KŽÚ řešil stížnosti na nedostupnost zboží nabízeného formou tzv. zvláštní nabídky v reklamních letácích. Zpravidla se jednalo o zboží nedostupné pouze v některé z provozoven obchodního řetězce. KŽÚ přitom zkoumal, zda takováto reklama je či není v souladu se zákonem o regulaci reklamy, konkrétně zda reklama uvádějící zvláštní nabídku není zakázaná nebo zda nenaplňuje znaky reklamy klamavé a jako jedné z forem nekalosoutěžního jednání tedy reklamy zakázané.

Reklama uvádějící zvláštní nabídku je zakázaná v těch případech, kdy v době zadání či zpracování reklamy „je prodávajícímu známo, nebo může předpokládat, že není nebo nebude schopen zajistit nabízené zboží v množství, které odpovídá očekávané poptávce, a to s ohledem na rozsah nebo způsob šíření reklamy, povahu zboží nebo nabízenou cenu, anebo pokud v reklamě neuvede, jaké množství bude v rámci zvláštní nabídky v jednotlivých provozovnách nabízeno k prodeji“. Tolik citace zákona.

Po provedení kontroly KŽÚ ve většině případů dospěl k závěru, že byť zákazník v určitém okamžiku platnosti zvláštní nabídky inzerované zboží neobdržel, k porušení zákona o regulaci reklamy nedošlo. Mnohdy až v průběhu působení reklamy totiž nastaly skutečnosti, které prodávajícímu nebyly v době zpracování reklamy známy nebo které nemohl předpokládat, že nastanou (např. potíže s dopravou v důsledku havárie, dodavatel nedodal celé množství objednaného zboží, rychlejší prodej zboží v jedné provozovně než je jeho závoz apod.). V těchto případech se zpravidla ani nejedná o reklamu klamavou. Pouze v jednom případě KŽÚ vyhodnotil zvláštní nabídku jako klamavou reklamu (na základě dvou stížností) a ve správním řízení uložil pokutu ve výši 40 000 Kč. Méně závažná porušení zákona o regulaci reklamy, zjištěná vlastní dozorovou činností nebo na základě stížností, řešil KŽÚ domluvou nebo ve 22 případech (z toho ve třech na základě stížností) uložením blokových pokut v celkové výši 46 000 Kč.

 

 

 

 Cena ministerstva vnitra pro krajský úřad

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) získal cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě „Organizace dobré veřejné služby“ za rok 2007. Oceněno bylo zlepšování kvality poskytovaných služeb na základě výsledků implementace modelu CAF na úřadě. Cena byla předána v rámci 4. národní konference kvality ve veřejné správě, která se uskutečnila minulý týden v Karlových Varech.

 CAF (Common Assessment Framework, do češtiny obvykle překládáno jako  Společný hodnotící rámec) je využíván jako nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti).

KrÚ JMK se v roce 2005 zapojil do projektu národní politiky podpory jakosti s názvem „Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné správy v ČR“. Poté byla mezi Jihomoravským krajem a Českou společností pro jakost uzavřena dohoda o spolupráci při realizaci projektu, na jejímž základě se úřad zavázal aplikovat model CAF ve třech po sobě jdoucích letech. První sebehodnocení bylo provedeno v roce 2005, další následovala vždy po roce. Součástí závěrečné zprávy ze sebehodnocení je vždy akční plán, který obsahuje konkrétní opatření. Cílem projektu je mapovat řízení a chod úřadu, identifikovat silné stránky i příležitosti pro zlepšování tak, aby se trvale zkvalitňovala činnost úřadu i služby, které poskytuje.

Z konkrétních opatření, která byla realizována v rámci plnění akčního plánu, lze uvést např. zpracování Vize Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vydávání Výroční zprávy Jihomoravského kraje, osazení směrovek, které vyznačují cestu k úřadu ze všech hlavních směrů, vydání letáku „Možnosti parkování v okolí budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje“, přesunutí pracoviště informací a podatelny bezprostředně za vchodem do budovy na Žerotínově náměstí 3/5 v Brně, každoroční zjišťování spokojenosti zákazníků formou dotazníkového šetření.

 

 

 

 

 

 

Podpora materiálového a energetického využití odpadů včetně  zavedení systému separace a odděleného sběru odpadů

 

 

Příjemce

Předmět dotace

Výše dotace /v Kč/

1.

Město Letovice

sběrný dvůr odpadů – optimalizace, modernizace

1.285.000

2.

Obec Čejkovice

sběrný dvůr odpadů – optimalizace, modernizace

1.400.000

3.

Město Rájec - Jestřebí

sběrný dvůr odpadů – optimalizace, modernizace

175.000

4.

Město Kuřim

sběrný dvůr odpadů – optimalizace, modernizace

302.985

5.

Obec Veverská Bítýška

sběrný dvůr odpadů – optimalizace, modernizace

280.000

6.

Obec Lelekovice

sběrný dvůr odpadů – optimalizace, modernizace

210.149

 

CELKEM     

 

3 653.134

 

 

 

Podpora v oblasti vodárenství

 

Č.

Příjemce

Předmět dotace

Výše dotace     /Kč/

1

Město Pohořelice

Stavba vodovodu v osadě Velký Dvůr v Pohořelicích

800 000

2

Obec Borotice

Rekonstrukce úpravny vody v Boroticích

400 000

3

Obec Opatovice

Stavba vodovodu v obci Opatovice

1 400 000

4

Obec Podbřežice

Stavba vodovodu v obci Podbřežice

400 000

5

Město Letovice

Stavba vodovodu v místní části Letovic - Podolí

400 000

6

Obec Vranov nad Dyjí

Rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vranov nad Dyjí - lokalita Zadní Hamry

300 000

7

Obec Ketkovice

Stavba vodovodu v obci Ketkovice

1 184 000

8

Město Adamov

Odstranění závadného stavu vodovodu na ulici Komenského v Adamově

600 000

9

Město Pohořelice

Stavba vodovodu v ulici Brněnská v Pohořelicích

1 800 000

10

Obec Střelice

Doplnění vodovodní sítě ve Střelicích - ulice J. Svobody

500 000

11

Obec Studnice

Výstavba vodovodní sítě v obci Studnice

900 000

12

Svazek vodovodů a kanalizací (Boskovice)

Výstavba vodovodu "Vodovod Slatinka, místní část města Letovice - Slatinka"  

350 000

13

Obec Jiříkovice

Propojení vodovodu v obci - okruhování v případě poruch

200 000

14

Obec Tvarožná

Rekonstrukce vodovodního potrubí

350 000

15

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Výstavba posilovacího řadu  u  VDJ Květnice

1 200 000

16

Obec Prušánky

Prušánky - prodloužení vodovodního řadu 3

500 000

17

Obec Černín

Vodovod Černín - rozvody po obci

350 000

18

Obec Hostěnice

oprava obecního vodovodu

160 000

19

Obec Rudlice

Veřejný vodovod v Obci Rudlice

250 000

 

celkem

 

12 044 000

 

Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod

 

Č.

Příjemce

Předmět dotace

Výše  dotace     /Kč/

1

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Výstavba splaškových kanalizací v obcích Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá - Horákov. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Modřice

10 000 000

2

Obec Nová Lhota

Stavba kanalizace dle projektu Odkanalizování horního toku Veličky

1 400 000

3

Vodovody a kanalizace         DSO Třebíč

Moravský Krumlov - kanalizace, II. etapa - rekonstrukce

6 500 000

4

Město Dolní Kounice

Výstavba kanalizace a ČOV Dolní Kounice

10 000 000

5

Dolní Bojanovice

Stavba kanalizace v obci Dolní Bojanovice - Díly pod Vinohrady - stoka JIH

1 500 000

6

Obec Újezd u Brna

Rekonstrukce stávající kanalizace  v ulici Na zahrádkách

2 000 000

7

Svazek obcí Říčany - Ostrovačice

Stavba splaškové kanalizace Ostrovačice - Říčany II - dobudování

8 000 000

8

Městys Vémyslice

Stavba ČOV a kanalizace Vémyslice

4 000 000

9

Obec Bílovice nad Svitavou

Výstavba splaškové kanalizace Hradisko a Fügnerovo nábřeží - Mladova

8 000 000

10

Obec Břežany

Dokončení splaškové kanalizace v obci - Břežany - kanalizace II. etapa

6 000 000

11

Obec Čejkovice

Stavba kanalizace - Čejkovice - odkanalizování obce IV. etapa

2 800 000

12

Obec Ostopovice

Rozšíření kanalizační sítě v obci Ostopovice - ulice Uzavřená, U Kaple a Boženy Němcové

3 400 000

13

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Šatov - intenzifikace ČOV, technologická část

1 800 000

14

Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Židlochovice - splašková kanalizace ul. Za bankou

2 000 000

15

Město Ždánice

Čerpací stanice odpadních vod Ždánice - Pod Habrůvky

1 000 000

16

Obec Šakvice

Šakvice - ul.Nová, Isidor-dokončení kanalizace

6 600 000

17

Svazek vodovodůa kanalizace Tišnovsko

Tišnov, ul. Dvořákova - rekonstrukce kanalizace

1 530 000

18

Obec Týnec

Zvýšení využití kapacity ČOV v Týnci

950 000

19

ZSO Kuchařovice a Suchohrdly

 

Stavba kanalizace dle projektu "Odkanalizování obcí Kuchařovice a Suchohrdly - 2. část"

9 500 000

20

Obec Otmarov

Stavba kanalizace Otmarov

3 500 000

21

Obec Lysice

Lysice - ul. Halasova, splašková kanalizace

1 000 000

22

Obec Podmolí

Splašková kanalizace v obci Podmolí

1 600 000

23

Obec Březina u Křtin

Kanalizace a ČOV Březina u Křtin

4 000 000

24

Obec Veverská Bítýška

Splašková kanalizace v ulici V brance

3 000 000

25

Obec Sudoměřice

Rekonstrukce kanalizace - lokalita Zámostí - stoka E

1 100 000

26

Obec Svatoslav

Svatoslav - kanalizace II. etapa - 1. funkční celek

3 500 000

27

Městys Velké Němčice

Velké Němčice - dokončení infrastruktury - kanalizace

870 000

28

Obec Javorník

Javorník - jednotná kanalizace Kopánky

2 000 000

29

Městys Vranov nad Dyjí

Rozšíření kanalizace  - Zámecká ulice

220 000

30

Město Velké Opatovice

Rekonstrukce kanalizace - ulice Krátká Velké Opatovice

850 000

31

Město Pohořelice

Stavba splaškové kanalizace dle projektu  - Pohořelice - sídlo obce III. - kanalizace

1 900 000

32

Obec Nové Bránice

Stavba kanalizace v obci Nové Bránice

2 366 000

33

Obec Čejkovice

Stavba kanalizace - Čejkovice - odkanalizování obce III. etapa - 1. část

5 040 000

34

Město Lanžhot

Lanžhot - kanalizace v ulici Olbrachtova

549 500

35

Obec Kostelec

Kostelec - ulice Čeložnická, rekonstrukce kanalizace

500 000

 

celkem

 

118 975 500

 

 

 

Podpora staveb protipovodňové ochrany

 

Č.

Příjemce

Předmět dotace

Výše

dotace     /Kč/

1

Obec Křtěnov

Protipovodňová opatření obce Křtěnov - pročištění a úprava odpadu náhonu

340 000

2

Obec Lovčičky

Lovčičky - záchytné a retenční nádrže

3 300 000

3

Město Rájec - Jestřebí

Protipovodňová opatření v Rájci - Jestřebí

4 000 000

4

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Tišnov, Předklášteří - zpětné klapky na odlehčení ze stávajících komor OK66, OK216, OK514 a ČS04

777 000

5

Obec Hrubá Vrbka

Hrubá Vrbka - protipovodňová opatření v trati Zábarinčí

300 000

6

Obec Malhostovice

Rekonstrukce stupně na vodním toku "Lubě"

350 000

7

Obec Nikolčice

Nikolčice - protipovodňová opatření Záhumenice - Štukyně

3 297 000

8

Město Rousínov

Město Rousínov - lokalita Kroužek - protipovodňové opatření - 1.část

280 000

9

Obec Brumovice

Stavební úprava stávajícího záchytného příkopu v lokalitě Žlíbek

2 765 000

10

Město Letovice

Zkapacitnění kapacity propustku Letovice - Babolky na Q100

1 380 000

 

celkem

 

16 789 000

 

 

 

Podpora projektů v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění odpadních vod

 

 

Č.

Příjemce

Předmět dotace

Výše dotace         /Kč/

1

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Projektová dokumentace na intenzifikaci a rekonstrukci čistírny odpadních vod Blatnice pod Svatým Antonínkem

500 000

2

Obec Plaveč

Projektová dokumentace "Odkanalizování obce Plaveč"

416 000

3

Svazek vodovodů a kanalizací (Boskovice)

Projektová dokumentace "Splašková kanalizace a ochrana vod Žďárského potoka obce Žďár v Moravském krasu"

329 000

4

Obec Hrušovany u Brna

Projektová dokumentace "Rekonstrukce přivaděče na ČOV"

347 000

5

Město Kunštát

Projektová dokumentace "Kanalizace a ČOV Kunštát - Sychotín"

500 000

6

Obec Velešovice

Projektová dokumentace "Velešovice - rekonstrukce kanalizace"

400 000

7

Obec Zastávka

Projektová dokumentace "Zastávka - dokončení kanalizace"

500 000

8

Obec Dolní Loučky

Projektová dokumentace "Vodovod Dolní Loučky rozvodné řady"

337 000

9

Obec Násedlovice

Projektová dokumentace ČOV a kanalizace v obci Násedlovice

228 000

10

Město Rousínov

Projektová dokumentace Rousínov - kanalizace k učilišti

126 000

11

Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Projektová dokumentace Přísnotice - vodovod

224 000

12

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce ČOV MIlotice

500 000

13

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Projektová dokumentace - Tišnov, Předklášteří - kanalizace v lokalitě Za Mlýnem

293 000

14

Obec Čejkovice

Projektová dokumentace - Odkanalizování obce Čejkovice - V. etapa

148 000

15

Obec Starovice

Projektová dokumentace  - Starovice - kanalizace a ČOV

400 000

16

Obec Skoronice

Projektová dokumentace - Skoronice - kanalizace

66 000

17

Obec Podhradí nad Dyjí

Projektová dokumentace - Odkanalizování obce Podhradí nad Dyjí

500 000

18

Obec Morašice

Projektová dokumentace - Kanalizace Morašice

490 000

19

Obec Louka

Projektová dokumentace - Zkapacitnění kanalizace v obci Louka

161 000

20

Obec Šafov

Projektová dokumentace - Odkanalizování obce Šafov

200 000

21

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Lechovice

Projektová dokumentace - Rekonstrukce ČOV Lechovice

92 000

22

Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska

Projektová dokumentace - Skupinový vodovod Vranovsko

500 000

23

Obec Střelice (Zn)

Projektová dokumentace - Střelice - splašková kanalizace

124 000

24

Obec Bukovany

Projektová dokumentace - Bukovany - likvidace odpadních vod

175 000

25

Obec Kostelec

Projektová dokumentace - Kanalizace Kostelec

141 000

26

Dobrovolný svazek obcí Domašovsko

Projektová dokumentace - ČOV a kanalizace Domašov + výtlačná kanalizace Říčky, Javůrek, Rudka a Litostrov

476 000

27

Obec Jamolice

Projektová dokumentace - Splašková kanalizace a ČOV v obci Jamolice

266 000

28

Obec Mělčany

Projektová dokumentace - ČOV a kanalizace v obci Mělčany

257 000

29

Obec Josefov

Projektová dokumentace - ČOV Josefov

145 000

30

Obec Josefov

Projektová dokumentace - Kanalizace Josefov

119 000

31

Obec Rohatec

Projektová dokumentace - kanalizace Rohatec

259 000

32

Vodovody a kanalizace Bílovicko

Projektová dokumentace - Intenzifikace ČOV Bílovice nad Svitavou

500 000

33

Obec Skalice

Projektová dokumentace - Kanalizace Skalice

500 000

34

Obec Zbraslav

Projektová dokumentace - Zbraslav - kanalizace - II. etapa

490 000

35

Obec Lažánky

Projektová dokumentace - Kanalizace a ČOV Lažánky

500 000

36

Obec Hrubá Vrbka

Projektová dokumentace  -Dokončení kanalizace k čistírně odpadních vod

58 000

37

Obec Neslovice

Projektová dokumentace - Neslovice - kanalizace

500 000

38

Svazek obcí - "Odkanalizování obcí Zapálaví - Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice"

Projektová dokumentace - Odkanalizování obcí Zapálaví - Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice

500 000

39

Obec Kelčany

Projektová dokumentace - Kelčany - kanalizace

97 000

40

Obec Nebovidy

Projektová dokumentace - Kanalizace a ČOV obce Nebovidy

500 000

41

Město Letovice

Projektová dokumentace - Nová jednotná kanalizace na Halasově ulici v Letovicích

99 000

42

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Projektová dokumentace - Zkapacitnění vodovodu Přímětice - Suchohrdly

203 000

43

Obec Řícmanice

Projektová dokumentace - Řícmanice - vodovod, doplnění

117 000

44

Obec Horní Loučky

Projektová dokumentace - Stavba vodojemu a rekonstrukce vodovdní sítě - Horní Loučky

189 000

45

Obec Tučapy

Projektová dokumentace - Tučapy - splašková kanalizace čerpání do Komořan

280 000

46

Obec Lovčice

Projektová dokumentace - Lovčice - kanalizační sběrač A, výtlak odpadních vod

126 000

47

Obec Kanice

Projektová dokumentace - Splašková kanalizace Kanice, Žleby a Malá strana

105 000

48

Obec Radějov

Projektová dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Radějov

420 000

49

Obec Lelekovice

Projektová dokumentace - Lelekovice - vodojem

200 000

50

Městys Medlov

Projektová dokumentace - Medlov - kanalizace a ČOV

480 000

51

Dobrovolný svazek obcí Litava

Projektová dokumentace - Kanalizace a ČOV Šaratice, Hostěrádky - Rešov a Zbýšov

490 000

52

Městys Boleradice

Projektová dokumentace - Kanalizace a ČOV Boleradice

150 000

53

Obec Nemojany

Projektová dokumentace - Odkanalizování a čištění odpadních vod

367 000

54

Obec Sentice

Projektová dokumentace - Obec Sentice - stoková síť

165 000

55

Svazek obcí Drahansko a okolí

Projektová dokumentace - Obec Vysočany - ČOV a stoková síť

450 000

56

"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí - Boskovice

Projektová dokumentace - Ostrov u Macochy - napojení na SV Jedovnice

84 000

57

"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí - Boskovice

Projektová dokumentace - Napojení obce Bukovice na vodovod Brťov - Jeneč

206 000

58

Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko

Projektová dokumnetace pro územní řízení - zkapacitnění vodovodní sítě Hodonice a Krhovice

190 000

59

Obec Hodonice

Projektová dokumentace pro stavební povolení - Splašková kanalizace, lokalita za nádraží

208 000

60

Obec Němčičky

Projektová dokumentace - Rekonstrukce kanalizace v obci Němčičky

500 000

61

Město Hodonín

Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení - odkanalizování lokality Velkomoravská, Hodonín

278 000

62

Obec Strachotice

Projektová dokumentace - rekonstrukce jímacího území Strachotice

203 000

63

Město Hrušovany nad Jevišovkou

Projektová dokumentace - Rozšíření kapacity úpravny vody

210 000

64

Město Hrušovany nad Jevišovkou

Projektová dokumentace - Rekonstrukce ČOV

500 000

65

Obec Březí

Projektová dokumentace - Březí - ČOV

420 000

 

celkem

 

19 540 000

 

Podpora  projektů protipovodňových opatření

 

 

Č.

Příjemce

Předmět dotace

Výše  dotace             /Kč/

1

Městys Svitávka

Projektová dokumentace - Svitávka, Sebránek, zkapacitnění mostku a odvodnění komunikace

34 000

2

Městys Svitávka

Studie odtokových poměrů toku Sebránek

82 000

3

Obec Morašice

Projektová dokumentace - Protipovodňové opatření Morašice

69 000

4

Obec Nosislav

Projektová dokumentace - Protierozní a protipovodňová opatření Slatina

126 000

5

Obec Nikolčice

Projektová dokumentace - Nikolčice, protipovodňová opatření - Záhumenice, Štukyně

69 900

6

Město Olešnice

Projektová dokumentace - Úprava odtokových poměrů na Nyklovickém potoce v Olešnici

174 000

7

Obec Malhostovice

Projektová dokumentace - Přemostění potoka Lubě - protipovodňová opatření

136 500

8

Město Rousínov

Projektová dokumentace - Město Rousínov - lokalita Kroužek - protipovodňová opatření

146 300

9

Městys Ostrov u Macochy

Projektová dokumentace - Revitalizace Lopače v k.ú. Ostrov u Macochy

208 000

10

Obec Jabloňany

Projektová dokumentace k protipovodňovým opatřením - vodní nádrž Jabloňany

45 000

11

Město Lanžhot

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana města Lanžhot - II. etapa

500 000

12

Město Břeclav

Studie proveditelnosti pro realizaci protipovodňových opatření na území města Břeclavi

500 000

13

Městys Doubravice nad Svitavou

Projektová dokumentace - Doubravice nad Svitavou - řešení nepříznivých průtokových poměrů

258 000

14

Obec Křtěnov

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření obce Křtěnov

48 000

15

Obec Kupařovice

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření obce Kupařovice

67 000

16

Obec Odrovice

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření obce Odrovice

250 000

17

Městys Medlov

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření městyse Medlov

327 700

18

Obec Cvrčovice

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření obce Cvrčovice

210 000

19

Obec Malešovice

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření obce Malešovice

310 000

20

Město Znojmo

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana města Znojma - hráz Dobšice

39 900

21

Město Znojmo

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana města Znojma - projektová dokumentace k územnímu řízení

74 900

22

Město Znojmo

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana města Znojma - odvedení záplavových vod Oblekovice za náhonem

58 300

23

Obec Štěpánovice

Projektová dokumentace a studie proveditelnosti  - Protipovodňová opatření v obci Štěpánovice

383 100

24

Město Slavkov u Brna

Projektová dokumentace - Slavkov u Brna - povodňová ochrana města

500 000

25

Obec Rohatec

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření Rohatce

350 000

26

Obec Prušánky

Projektová dokumentace a studie proveditelnosti - Prušánky - řešení odtokových poměrů na toku Lučnice

308 000

27

Obec Šebrov - Kateřina

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření Šebrov - Kateřina

154 000

28

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Čebínka

Projektová dokumentace - Mikroregion Čebínka - komplexní protipovodňová opatření

75 000

29

Obec Horní Poříčí

Projektová dokumentace a studie proveditelnosti - Protipovodňová ochrana obce Horní Poříčí

168 000

30

Město Zbýšov

Projektová dokumentace - Zbýšov, protipovodňová opatření

400 000

31

Město Rájec - Jestřebí

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření v Rájec - Jestřebí - I. etapa

105 000

32

Obec Bantice

Projektová dokumentace - Protierozní a protipovodňové opatření Bantice - II. etapa "U státní silnice"

147 000

33

Obec Ivaň

Studie protipovodňových opatření v katastru obce Ivaň

29 400

34

Město Židlochovice

Projektová dokumentace - Svratka, Židlochovice - oprava hráze

188 800

35

Obec Bulhary

Studie proveditelnosti - havarijní stav svahu Bulhary

245 000

36

Obec Hevlín

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana obce Hevlín

315 000

37

Obec Vlkoš

Projektová dokumentace - Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Vlkoš

93 000

38

Obec Louka

Projektová dokumentace - Louka, odvedení extravilánových vod v trati Záhumenice

45 700

39

Město Pohořelice

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření ve městě Pohořelice

500 000

40

Obec Chrudichromy

Projektová dokumentace - Chrudichromy - protipovodňová opatření

105 000

41

Městys Hvězdlice

Projektová dokumentace - Nádrž Kopanina a nádrž Pod borovicí

121 000

42

Mikroregion Kuřimka

Studie proveditelnosti suché retenční nádrže na vodním toku Kuřimka mezi Kuřimí a Moravskými Knínicemi

189 000

43

Obec Chvalkovice

Studie protierozních opatření v k.ú. Chvalkovice

63 000

44

Obec Novosedly

Studie proveditelnosti - Novosedly - protipovodňová opatření

70 400

45

Obec Vojkovice

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana Vojkovic

240 000

46

Městys Křtiny

Projektová dokumentace - Protipovodňový program městyse Křtiny

490 000

47

Obec Dobřínsko

Projektová dokumentace - Retenční nádrž Dobřínsko

162 400

48

Obec Kuničky

Projektová dokumentace - Kuničky - komplexní protipovodňová opatření

124 900

49

Obec Dyjákovičky

Projektová dokumentace - Dyjákovičky - protipovodňová ochrana, vodní nádrže na Haťském potoce

170 700

50

Městys Boleradice

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření v trati Víckov

32 000

51

Město Hodonín

Projektová dokumentace pro územní řízení a studie proveditelnosti protipovodňových opatření v jihozápadní části města Hodonína

324 800

52

Obec Lužice

Studie proveditelnosti - Protipovodňová opatření v obci Lužice

137 400

 

53

 

Obec Jevišovka

 Studie odtokových poměrů protipovodňové ochrany obce Jevišovka na soutoku Dyje s Jevišovkou

353 000

54

Městys Vranov nad Dyjí

Studie proveditelnosti Vranov nad Dyjí - protipovodňová opatření

78 700

55

Obec Podhradí nad Dyjí

Studie proveditelnosti Podhradí nad Dyjí - protipovodňová opatření

78 700

56

Město Znojmo

Projektová dokumentace - Protipovodňová opatření Penam

283 200

57

Město Znojmo

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana města Znojma - hráz v ulici Na hrázi

183 200

58

Město Znojmo

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana města Znojma - hráz v ulici Loucká

235 800

59

Město Znojmo

Projektová dokumentace - Protipovodňová ochrana města Znojma - oprava levobřežní kamenné zdi řeky Dyje

331 900

60

Město Letovice

Projektová dokumentace - Svitava, Letovice - zvýšení kapacity koryta km 59.934 - 62.244

500 000

61

Město Šlapanice

Projektová dokumentace - Šlapanice - odvod extravilánových a dešťových vod s protipovodňovými opatřeními

500 000

62

Město Hodonín

Projektová dokumentace - Protipovodňová zařízení v nezastavěné části města

500 000

 

celkem

 

13 016 600

 

 

 

 

 

 

 

        Poskytování dotací v oblasti EVVO

 

 

 

 

 

Příjemce

 

 

Předmět dotace (název projektu)

 

Výše dotace (Kč)

1.

ZOČSOP Bílé Karpaty 

 Veselí nad Moravou

Proč ne smrk

 

130.000,-

2.

Rezekvítek, o.s.

Brno

 

Environmentální osvěta Rezekvítku pro jihomoravskou veřejnost

 

139.550,-

 

3.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Veselí nad Moravou

Jak roste a chutná příroda

 

 

 

64.000,-

4.

FSC ČR, o.s.

Brno

Propagace šetrného dřeva v Jihomoravském kraji

 

148.500,-

5.

Občanské sdružení  Smrk

Brno

 

Veřejná přírodní zahrada – člověk v městské krajině, prostor k setkávání

 

 

25.000,-

6.

Kyjovské Slovácko v  pohybu, o.s.

 Milotice

Zdravý život na Kyjovském Slovácku

 

 

80.000,-

7.

EkoCentrum Brno

Brno

Ekologická osvěta pro JM kraj 2007

 

25.000,-

8.

 Jiří Klouda

Mikulovice

Energeticky šetrná farma v Mikulovicích u Znojma

 

60.000,-

9.

Sdružení Renesance krajiny, o.s.

Adamov

Den starých plodin

 

50.000,-

10.

10.Okresní hospodářská  komora Břeclav

Břeclav

Možnosti podnikání v obnovitelných zdrojích energie II

 

 

46.600,-

11.

 Hnutí Brontosaurus, o.s.

Brno

 

Rozvoj EVVO v rámci činnosti dobrovolnického centra Hnutí Brontosaurus

 

 

38.500,-

12.

Společnost  pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, o.s.

Brno

Osvětová kampaň „Svět v nákupním košíku“

 

 

55.000,-

13.

Ekogymnázium Brno, o.p.s.,

 Brno

Mechorosty v brněnských lesích

 

28.000,-

 

 

celkem

 

 

890.150,-