Nedostatek lidských zdrojů ve zdravotnictví

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a za účasti významných představitelů legislativních orgánů, zástupců kraje a města, ředitelů nemocnic a školských zdravotnických zařízení, České asociace sester a NCO NZO pořádá pracovní setkání s názvem "Lidské zdroje ve zdravotnictví a nedostatek pracovníků v nelékařských oborech". Akce se uskuteční dne 15. listopadu v 14:00 hodin v budově školy při příležitosti nově otevřeného oboru Diplomovaná dětská sestra.

Celý program setkání zahájí ředitel školy PhDr. Petr Hruška, MBA, dále vystoupí Mgr. Jiřina Zavřelová s krátkou prezentací o nově otevřeném oboru a úvodem do celé problematiky konaného setkání všechny zúčastněné provede náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky Fakultní nemocnice Brno, Mgr. Erna Mičudová.

Pracovní setkání se ponese v duchu diskuze u kulatého stolu, která se mimo jiné zaměří na možnosti, které jsou pro zlepšení celkové situace nedostatku lidských zdrojů ve zdravotnictví dostupné, a dále také na kroky, které by v budoucnu mohly jednotlivé instituce přítomné na setkání pro zlepšení situace uskutečnit.

Po diskuzi bude následovat v 16:00 hodin tisková konference o nově otevřeném oboru Diplomovaná dětská sestra s návazností na diskutovaná témata.

Program a realizaci pracovního setkání zajišťuje ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, příspěvkové organizace, PhDr. Petr Hruška, MBA.

foto JMK