Konference Provoz vodovodů a kanalizací

Aktuálním otázkám provozu vodovodů a kanalizací se věnuje dnes (6. 11. 1018) zahájená dvoudenní konference v brněnském hotelu Voroněž.

V jejím úvodu vystoupil hejtman Bohumil Šimek, který zdůraznil důležitost potřeby ochrany před následky sucha v České republice. Jak uvedl, Jihomoravský kraj proto dlouhodobě podporuje výstavbu vodovodů v obcích a napojení obyvatel na kvalitní a vydatné vodní zdroje. K tomuto účelu je zřízen dotační program kraje, který města a obce využívají především na dobudování vodovodů v obcích, propojení jednotlivých vodárenských soustav včetně posilování místních vodních zdrojů výstavbou nových studní nebo vrtů.

V rámci programu konference vystoupili také zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, dalších ústředních institucí i jednotlivých společností z oblasti vodovodů a kanalizací.
Více informací najdete na webu pořadatele akce Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR www.sovak.cz  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK