Novou dětskou léčebnu se speleoterapií v Ostrově u Macochy postaví Jihomoravský kraj metodou Design & Build

Záměr výstavby nové dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy včetně přípravy zadávacího řízení této akce metodou Design & Build schválila 5. listopadu 2018 Rada Jihomoravského kraje.

„Metoda Design & Build je postup při realizaci projektu, kdy zhotovitel stavby je zároveň odpovědný i za projekční přípravu díla. Tento postup umožňuje ponechat zhotoviteli stavby prostor pro uplatnění inovativních řešení. V tomto případě bude zhotovitel stavby odpovědný za zpracování jak architektonické studie, tak všech potřebných stupňů projektové dokumentace i za vlastní realizaci stavby,“ uvedl radní Milan Vojta.

„Celková kapacita léčebny je plánována na cca 78 lůžek pro děti ve věku 4-18 let a případně jejich doprovod. Nová léčebna dále bude poskytovat zázemí zhruba 30 zaměstnancům. V novém pavilonu dětské léčebny se speleoterapií bude umístěn vnitřní rehabilitační bazén s mořskou vodou o rozměrech 5 x 8 metrů – v současné době děti dojíždějí do bazénu do Blanska a tento stav je nevyhovující. V ubytovací části léčebny budou třílůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím. Součástí léčebny budou také prostory rehabilitace, tělocvičny, sauny, stravovacího provozu o kapacitě cca 100 obědů, 80 svačin, snídaní a večeří denně. V léčebně budou také prostory pro tři třídy základní školy včetně zázemí pro učitele, které bude na základě smlouvy o výpůjčce využívat Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy je odborným léčebným ústavem, v němž se již více než 30 let léčí děti převážně školního věku s nemocemi dýchacího traktu, a to za využití speleoterapie – zvláštní klimatické léčebné metody, která jako přírodní zdroj využívá klima v jeskyni. Současné prostory léčebny jsou však dnes již nevyhovující. Jihomoravský kraj jako zřizovatel se proto rozhodl pro výstavbu nové budovy dětské léčebny, a to na okraji obce v těsné blízkosti Císařské jeskyně, kde speleoterapie probíhá.

Předpokládá se, že výstavba bude zahájena nejpozději začátkem roku 2021, tak aby mohla být nová léčebna dokončena do konce roku 2022. Projekt byl zařazen mezi záměry financované z úvěru Evropské investiční banky. Výše předpokládaných investičních nákladů na realizaci stavby činí 150 milionů korun. K této částce je však třeba dále připočíst náklady na související služby a pořízení nového vybavení léčebny.