Kraj, město, Veletrhy Brno a Kometa spojí síly k vybudování multifunkční arény

Příprava, realizace a uvedení do provozu Multifunkčního sportovního a kulturního centra při ulici Křížkovského v Brně v areálu stávajícího velodromu je společným cílem memoranda o spolupráci, jehož uzavření ve čtvrtek 1. listopadu 2018 schválilo jihomoravské zastupitelstvo.

„Je smutné, že už taková hala dávno nestojí, protože Brno i náš kraj si ji zaslouží. Bude centrem pro sport dětí, mládeže a poskytne adekvátní zázemí pro pořádání významných akcí s mezinárodním přesahem. Právě proto tomuto projektu moc fandím a věřím, že i díky podepsanému memorandu se podaří arénu v dohledné době postavit,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. K účastníkům memoranda kromě Jihomoravského kraje patří statutární město Brno a společnosti Veletrhy Brno a KOMETA GROUP. Uvedená stavba má být realizována jako součást projektu vybudování sportovního a kulturního zázemí pro podporu a rozvoj volnočasových aktivit na území Brna a jižní Moravy a k zajištění školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Vznikne tak multifunkční aréna, která nabídne prostory pro pořádání významných sportovních, kulturních a společenských akcí. Svým významem a kapacitou umožní pořádání akcí mezinárodního významu, kterou by například mohlo být mimo jiné spolupořadatelství mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2024. Stavba bude zahrnovat zejména multifunkční halu o kapacitě cca 12 000 míst, vnitřní zázemí včetně šaten, zázemí pro občerstvení a parkování.

Předpokládá se, že investorem stavby bude Kometa. Pozemky, na kterých má aréna stát, jsou ve vlastnictví společnosti Veletrhy Brno.

Účastníci memoranda mají zájem na realizaci stavby a na jejím urbanisticky příznivém řešení, zejména v návaznosti na přiléhající areál brněnského výstaviště. Za účelem naplnění tohoto cíle bude zřízena odborná skupina, která se bude zabývat hodnocením postupu Komety a jí pověřených osob při projektování z hlediska urbanistického a architektonického.