Setkání informatiků Jihomoravského kraje

V pořadí druhé Setkání informatiků Jihomoravského kraje se uskutečnilo 25. října 2018 v budově krajského úřadu.

Mezi diskutovaná témata patřila bezpečnost informací a dokumentů v cloudovém prostředí, novinky ve spisové službě v návaznosti na eIDAS, směřování geografických informačních služeb v souvislosti s GDPR nebo Portál příspěvkových organizací. Zajímavostí a inspirací mohla být diskuse s prezentací účastníků posledního ročníku soutěže Zlatý erb. Cílem setkání kromě nalézání odpovědí na aktuální otázky informatiky ve veřejné správě byla identifikace potřeb obcí a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti informatiky, sdílení dobré praxe a navázání osobních kontaktů mezi odbornými pracovníky jednotlivých institucí. Pro více než 70 informatiků a zaměstnanců obcí a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje prezentovalo celkem osm přednášejících kolegů z Krajského úřadu, obcí a dodavatelských společností.

Záměrem organizátora akce, vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu JMK Ing. Miroslava Vaculy, je vytvořit tradici a organizovat obdobná setkání informatiků JMK na aktuální témata jednou za půl roku.