„Na každé kapce vody záleží.“ Souhlasíte? Přidejte se.

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích, týkajících se pilotního projektu na úspory pitné vody v budovách Jihomoravského kraje.
Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele – Jihomoravského kraje: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_display_17.html  .

Vyhlášení výzvy k účasti na předběžných tržních konzultacích

Současně Jihomoravský kraj zve dodavatele k účasti na předběžných tržních konzultacích, ve kterých budou řešeny potřeby Jihomoravského kraje týkající se úspory pitné vody v budovách užívaných Střední školou polytechnickou Brno, Jílová, příspěvkovou organizací.
Cílem zadavatele je získání informací potřebných pro optimální vymezení zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace opatření k úsporám pitné vody v budovách Areálu školy.

Termín pro zaslání podkladů: do 30.11.2018 na email – Mgr. Libuše Podolové: podolova@cejiza.cz

Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění, tzn. budov v Areálu školy, a to ve 2 termínech:
- dne 15.11.2018 od 9.00 hodin (seminář od 10.45 hodin)
- dne 21.11.2018 od 9.00 hodin (seminář od 10.45 hodin)
sraz účastníků prohlídky je na vrátnici školy (Střední škola polytechnická, Brno, Jílová, Jílová 164/36g).

Veřejná zakázka bude realizována jako pilotní projekt Jihomoravského kraje směřující k úsporám pitné vody v budovách, přičemž se předpokládá, že realizovaná úsporná opatření budou, v případě jejich vhodnosti, následně aplikována i v dalších budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Předběžné tržní konzultace jsou financovány z projektu Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000684 realizovaném v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.