Informace č.j.: JMK 12943/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                   Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                           JMK 12943/2008                S-JMK 12943/2008 OKP                 Krásná/541651233                6. 2. 2008
 
 
„vyřizování stížnosti – pro Brno by to bylo katastrofické - II“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – vyřizování stížnosti – pro Brno by to bylo katastrofické – II “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informace byla dne 24.4.2007 podaná na podatelnu JMK stížnost podle para 16a.
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence, která následovala v ‚daná‘ věci po ‚toeto‘ stížnosti.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Po podání Vaší stížnosti ze dne 20. 4. 2007 s názvem „Stížnost podle §16a zákona
č. 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace – ‚pro Brno by to bylo katastrofické – II‘
“, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 24. 4. 2007, byla přijata následující korespondence:
 
-         přípis Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) s názvem „Předání stížností na postup Krajského úřadu Jihomoravského kraje při vyřizování žádosti o informace
č.j. ODK-1185/2-2007, ODK-1186/2-2007, ODK-1187/2-2007, ODK-1189/2-2007, ODK-1190/2-2007, ODK-1243/2-2007 ze dne 14. 5. 2007, doručený na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 21. 5. 2007, kterým MV předává stížnost MMR. S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt nemá k dispozici doklad
o doručení výše uvedeného přípisu MV, který byl adresován i Vašemu sdružení, poskytujeme jej v příloze. Žádná další korespondence v dané věci mezi povinným subjektem a MMR neproběhla.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                      odboru kontrolního a právního
 
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz