Akce „100 lip – 100 oslav“ vyvrcholila v Kopčanech a Mikulčicích

Vysazením lip s pořadovými čísly 99 a 100 v Kopčanech a Mikulčicích v neděli 28. října 2018 vyvrcholila akce „100 lip – 100 oslav“. Tou si od dubna do října Jihomoravský kraj symbolicky připomenul sté výročí vzniku Československa. Na stovce vybraných míst v kraji bylo vysázeno 100 lip srdčitých.

Kraj se s tímto záměrem obrátil prostřednictvím svých zastupitelů na jednotlivé obce a města na svém území. „Oslovil jsem kolegy zastupitele, rektory brněnských vysokých škol a představitele významných institucí, aby vybrali místo v našem kraji, kde by společně s občany, školami, spolky a organizátory akcí zasadili postupně během celého roku 100 lip srdčitých nejen jako symboly demokracie, ale také jako symboly lidské pospolitosti a hrdosti. První lípu jsme vysadili v dubnu v Čejkovicích, kde prezident Masaryk prožil svá školní léta. Poslední dvě lípy jsme dnes zasadili v Mikulčicích a také ve slovenských Kopčanech, odkud přišli předkové prvního prezidenta na Moravu,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Na nákup lip byly vyčleněny finance z krajského rozpočtu, studenti Mendelovy univerzity, která je odborným garantem celé akce, vytvořili manuál výsadby, následné péče a „rodné listy“ lip. Pamětní cedule k jednotlivým stromům vyrobili žáci Střední školy stavebních řemesel v Brně-Bosonohách.

Do akce se zapojili také současní zastupitelé kraje. Každý vybral pro jednu lípu místo ve svém působišti či rodišti, kde společně s občany, aktivními spolky, školami a pamětníky lípu vysadil a uspořádal jednu ze sta oslav republiky v rámci Jihomoravského kraje. Mediálním partnerem projektu se stal Český rozhlas Brno, odborným garantem Mendelova univerzita v Brně.

Projekt mapují webové stránky, které najdete na této adrese: www.100lip.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK