Vyhlášen nový ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy

V rámci slavnostního odpoledne, pořádaného na počest vzniku Československa byl v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě ve středu 24. října 2018 zahájen nový ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Radní Tomáš Soukal zahájil XIII. ročník soutěže, ve které se mohou v letošním školním roce žáci a studenti od 12 do 19 let zapojit do nejvýznamnějšího tuzemského měření dovednosti mladých literátů.

Jako téma XIII. ročníku literární soutěže bylo Muzeem Brněnska navrženo téma „Voda má, voda má…“. Stejně jako v předchozích letech, i pro letošní ročník jsou připravovány semináře tvůrčího psaní „Krocení literární múzy“ vedené pracovníky Muzea Brněnska, které se uskuteční na počátku roku 2019 ve všech moravských krajích. Ty mají za cíl seznámit účastníky s tématem soutěže, pomoci jim najít inspiraci a umožnit jim vyzkoušet si několik technik tvůrčího psaní.

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy – XIII. ročník, literární soutěž pro mládež od 12 do 19 let
VYHLAŠOVATEL: Jihomoravský kraj
ORGANIZACE SOUTĚŽE: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě
VYHLÁŠENÍ XIII. ROČNÍKU: 24. října 2018, v 15 hod.
DATUM UZÁVĚRKY: 31. března 2019
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE: 14. června 2019, od 15 hodin, areál Památníku písemnictví na Moravě
KONTAKT: Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, Mgr. Andrea Procházková, Ph.D.,
e- mail: a.prochazkova@muzeumbrnenska.cz , tel.: 547 229 932