Kraj hledá zhotovitele stavby dvou nových základen záchranářů v Hustopečích a Šumné

Významný krok pro výstavbu nových základen záchranářů v Hustopečích a Šumné udělala Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 22. října 2018. Schválila zahájení zadávacího řízení na tyto dvě podlimitní veřejné zakázky.

„V Hustopečích půjde o novostavbu základny, kde je předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky 35 milionů korun včetně DPH, v Šumné se chystá výstavba nové základny za 10,3 milionu korun. V obou případech se počítá se zahájením realizace veřejné zakázky v březnu 2019. Záchranářské základny by měly být hotové po dalších 14 měsících, tedy v květnu 2020. Obě akce budou součástí úvěrového financování ze strany Evropské úvěrové banky,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Vybudováním obou nových objektů dojde k zabezpečení odpovídajících pracovních podmínek pro výjezdové skupiny, k zajištění rychlého a efektivního poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu a ke zlepšení připravenosti základní složky Integrovaného záchranného systému k řešení mimořádných událostí. V dlouhodobějším plánu kraje je vybudovat další základny například v Kyjově a Boskovicích.

Dětské domovy dostanou z krajského rozpočtu nová vícemístná vozidla

Dětské domovy v Hodoníně a Tišnově si budou moci nakoupit nová devítimístná vozidla pro dopravu dětí. Tyto záměry reprodukce schválila Rada Jihomoravského kraje na jednání 22. října 2018.

„Současný stav těchto vozidel v našich příspěvkových organizacích už kvůli jejich stáří a opotřebení nezaručuje při svém plném zatížení bezpečný převoz dětí. Proto budou v těchto dětských domovech pořízena nová vozidla, plně hrazená z rozpočtu kraje,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Obdobné vozidlo bude pořízeno také pro potřeby Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice. Zde nákupem nového vozidla dojde k větší bezpečnosti a komfortu při přepravě žáků do smluvních zařízení při zajištění praktické výuky.

Celkové náklady na nákup těchto tří vozidel dosáhnou přibližně 2,5 milionu korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMK