Jihomoravský kraj chce vyřešit situaci s navýšením mezd řidičů. Vyhlásí soutěž na dopravce

Již druhým rokem vyplácí Jihomoravský kraj autobusovým dopravcům desítky milionů korun jako kompenzaci za nárůst mezd řidičů. Po vzájemné dohodě s dopravními společnostmi a odbory se tak kraj pokusil alespoň zmírnit dopady nařízení, kterým vláda na začátku roku 2017 odměny šoférům skokově a plošně zvedla. Celkem tak mělo být dopravcům do letošního prosince vyplaceno 193 milionů korun. Spolu s tím, jak roste minimální mzda, však dopravní společnosti požadují další navýšení plateb. Kraj se jim v rámci svých zákonných možností rozhodl vyjít vstříc. Zároveň s tím však vyřeší situaci vypovězením zbývajících smluv a novou soutěží. Toto rozhodnutí na dnešní (19. října 2018) mimořádné schůzi, které předcházelo jednání se zástupci dopravců, potvrdili i krajští radní.

„Jsme v situaci, do které se ani dopravci, ani Jihomoravský kraj nedostal vlastním přičiněním. Rozumíme tomu, že nařízení vlády pro dopravce znamenalo nečekané výdaje. Proto jsme také problematiku odměn řidičů od samého počátku řešili a rozhodli o vyplacení kompenzací ve výši 107 milionů korun v loňském roce a 86 milionů v roce letošním, a to podle principu rovného přístupu ke všem dopravcům v rámci Integrovaného dopravního systému (IDS JMK),“ nastínil situaci hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Všechny dopravní společnosti měly podle tohoto modelu dostávat po dobu dvou let mimořádnou platbu ve výši 2,85 korun na ujetý kilometr. „Vzhledem k tomu, že dál rostla i minimální mzda, na kterou je odměňování řidičů navázáno, jsme nabídli další navýšení této platby o 0,24 koruny na kilometr. To by v letošním roce znamenalo vyplacení dalších více než 8 milionů korun,“ doplnil hejtman. Dopravcům však nabídka nestačila a požadovali, aby kraj šel na hranici limitů nastavených zákonem. A to i přes porušení rovného přístupu.

„Jihomoravský kraj byl v rámci České republiky průkopníkem a smlouvy s dopravci od roku 2011 uzavíral na základě otevřeného výběrového řízení podle regulí zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten nám však umožňuje vstoupit do smluv jen do výše necelých 6 milionů korun na každou část veřejné zakázky,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák s tím, že pokud kraj rezignuje na rovný přístup, může nad rámec původně schválených 193 milionů nasměrovat k dopravním společnostem ještě 179 milionů korun. „Celkově tak dojde k vyplacení 372 milionů korun. Víc nám už zákon neumožní,“ shrnul Hanák a dodal, že přestože dopravci o limitech možností krajské samosprávy věděli, výpověď smluv podalo pouze 7 dopravců v celkem 13 částech veřejných zakázek z celkových 60, kterých se situace týkala.

Po dnešním jednání s dopravci se krajští radní rozhodli jít cestou plného využití zákonných možností. „Růst mezd řidičů však můžeme očekávat i do budoucna, stejně jako žádosti dopravců o stále větší kompenzace. Ty však již kraj nebude schopen v souladu se zákonem poskytnout a situace by případně mohla dospět až k přerušení dopravy na vybraných linkách, a to jak ze strany dopravců, tak ze strany zaměstnanců, kteří se mohou domnívat, že jim kraj další platby poskytnout nechce. Proto Rada Jihomoravského kraje dospěla k rozhodnutí vypovědět smlouvy o veřejných službách s dopravci, kteří ještě smlouvy sami nevypověděli, a to v oblastech Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Hanák. Rozhodnutí se přitom netýká oblasti Znojemska, která byla vysoutěžena v době, kdy byla již nová situace s odměňováním řidičů známa.

Během 30měsíční výpovědní lůty dojde k vysoutěžení nových smluv, kde si budou moci dopravci v rámci zadávacího řízení nacenit náklady na mzdy podle svého vlastního odhadu. „V obchodních podmínkách pak již bude nově upravena i problematika nenadálých změn nákladů v oblasti odměňování řidičů, které nezpůsobí dopravci ani Jihomoravský kraj,“ uzavřel náměstek hejtmana Roman Hanák.

foto JMKfoto JMKfoto JMK