Jihomoravský filmový fond vyhlásil další výzvu, tentokrát na podporu scénářů

Jihomoravský filmový nadační fond v těchto dnech vyhlásil výzvu určenou na podporu vzniku nových projektů. Příspěvky budou rozdělovány na vývoj první verze scénáře hraných a animovaných audiovizuálních děl, celovečerních či krátkých, a také seriálů. Zájemci mohou zasílat své žádosti do 16. listopadu 2018.

V druhé výzvě tohoto roku se bude rozdělovat půl milionu korun. Výzva byla vyhlášena 15. října 2018 a základní podmínky a povinné přílohy žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách fondu www.jfnf.cz .

Finance jsou určeny konkrétně na honoráře scenáristů a mohou o ně žádat jak producenti, tak autoři samotní. Kritérii při hodnocení žádostí budou samozřejmě originalita autorského záměru, jeho obsahové naplnění a formální uchopení, ale opět také propojení s Brnem či Jihomoravským krajem.

Správní rada nadačního fondu rozhodne o přidělení příspěvku do 10. prosince 2018. Hotové první verze scénářů podpořených projektů se budou odevzdávat do konce příštího roku.