Evropský týden regionů a měst

Ve dnech 8. – 11. října 2018 se uskutečnil Evropský týden regionů a měst (EWRC 2018) – největší výroční akce pro samosprávy v Bruselu - a množství workshopů, seminářů a konferencí.

Evropský týden regionů a měst je čtyřdenní akce, která se každoročně koná v Bruselu a na níž si úředníci regionálních a obecních samospráv spolu s experty a zástupci akademické sféry mohou vyměňovat osvědčené postupy a know how z oblasti regionálního a městského rozvoje. Jde rovněž o uznávanou platformu pro politickou komunikaci ve vztahu k rozvíjení unijní politiky soudržnosti, která pomáhá šíření osvěty o významu regionů a měst v rámci unijní tvorby politik mezi politické činitele. Evropský týden regionů a měst je nejrozsáhlejší evropskou veřejnou akcí svého druhu. Počátkem října se asi 6 000 účastníků a 600 řečníků ze všech koutů Evropy i mimo ni sejde v Bruselu, kde se zúčastní cca 100 pracovních zasedání, výstav a společenských akcí týkajících se regionálního a místního rozvoje.

Kromě plného programu EWRC zajistilo Zastoupení JMK při EU pro zástupce Krajského úřadu JMK, ale také Magistrátu města Brna a Masarykovy univerzity v rámci doprovodného programu schůzky např. s europoslanci Tomášem Zdechovským a Julií Reda, ředitelem Asociace manažerů a administrátorů projektů ve výzkumu EARMA, s kolegy z kraje Vysočina, diplomaty Pražského domu a prohlídku Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu, dále také účast na společenském večeru a setkání s členem kabinetu eurokomisařky pro regionální politiku C. Cretu nebo ředitelem direktorátu pro zemědělství, vedoucí České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Dále také Zastoupení hostilo jednání Evropského inovačního partnerství Smart cities and communities akčního clusteru Udržitelná městská mobilita - Mobilita jako služba.