Expo Real: podmínky pro rozvoj evropského investičního a realitního trhu zůstanou letos i příští rok příznivé

Ve středu 10. října 2018 končí v Mnichově 21. ročník Expo Realu, prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí. Česká města a kraje se ve společné expozici vedle svých investičních vizí a projektů soustředila také na prezentaci svého inovačního potenciálu, který zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Trendy a predikce realitních expertů – účastníků Expo Realu: navzdory geopolitickým tenzím, obchodním válkám a mezinárodnímu dluhu zůstanou podmínky pro rozvoj investičního a realitního trhu v Evropě nadále příznivé. V regionu CEE včetně České republiky je vrchol ekonomického cyklu na spadnutí, strmý pád však nepřijde. Stále větší roli na trhu nemovitostí bude hrát vedle inovací také digitalizace, a to zejména v konceptu tzv. chytrých měst.

Pro účastníky z České republiky je veletrh díky své provenienci i vysoké účasti významných investorů velmi atraktivním fórem pro prezentaci i networking. Po úspěšné společné prezentaci Prahy, Brna a Ostravy na jarním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM v Cannes se tato tři města spolu s Jihomoravským a Moravskoslezským krajem představila v plné síle a vzájemné synergii na letošním Expo Realu. Expozice CZECH CITIES & REGIONS, kterou s městy a regiony sdíleli také CzechInvest, Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a 14 spoluvystavovatelů z řad komerčních společností, tak byla vůbec největší českou prezentací v celé historii veletrhu. Tomáš Macura, primátor Ostravy, která byla koordinátorem společné expozice, v této souvislosti uvedl: „Koncept společné expozice s tématy smart city a inovace, volný čas, kvalita života a vzdělání jsme zachovali i pro letošní ročník. Takto pojatý český prostor zvýšil atraktivitu expozice a lákal nové návštěvníky.“ To bylo obzvlášť důležité při letošním ročníku veletrhu, který hlásí rekord v počtu vystavovatelů: těch bylo na Expo Realu 2 041, přičemž 406 z nich tvořila města a regiony; prostředí tak bylo vysoce konkurenční.

INTELIGENTNÍ URBANIZACE: TREND METROPOLÍ BUDOUCNOSTI
Jedním z klíčových témat letošního Expo Realu, jemuž bylo věnováno samostatné diskusní fórum, byla „inteligentní urbanizace“; podle predikcí totiž mají do roku 2050 žít dvě třetiny světové populace ve městech. Právě v progresivním konceptu „chytrého města“ vidí evropští realitní experti největší potenciál, kam by se měla promítnout často diskutovaná digitalizace: ať už jde o řízení, provoz, plánování či samotnou výstavbu. Charakteristikou budoucího „chytrého města“, o které se na letošním Expo Realu hodně mluvilo, byla nejen jeho udržitelnost, ale také to, aby vytvářelo podmínky pro zdraví a zlepšování kvality života svých obyvatel. Účastníci veletrhu se na fóru „Intelligent Urbanization Forum“ mohli seznámit s řadou inovátorských projektů: mj. s novou městskou čtvrtí Werksviertel v Mnichově či s Whisper Valley – rezidenční a obchodní čtvrtí, která je největším projektem udržitelného developmentu v USA.

PRAHA
Trend inteligentní urbanizace sleduje i Praha, která na veletrhu prezentovala novinky v konceptu „Smart Prague“. „Historicky první dlouhodobou strategii ˏchytrého města´ jsme vytvořili v roce 2017. Protože pro život města je klíčová podpora občanské společnosti a aktivního spolupodílení se, je Smart Prague společný projekt tvořený společným úsilím, iniciativami a zpětnou vazbou od jednotlivých aktérů. Na projektech spolupracujeme s univerzitami, městskými podniky, městskými částmi a soukromým sektorem, snažíme se zapojovat také občany a neziskový sektor. Letos jsme na Expo Realu představili dva hlavní projekty koncepce Smart Prague – Datovou platformu Golemio a také 3D model Virtualizace Prahy: jak model funguje, si návštěvníci prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu mohli na stánku sami vyzkoušet. Právě Golemio považuji za jeden z nejvýznamnějších počinů, který se nám v rámci Smart Prague podařilo vytvořit. Tato datová platforma Prahy je totiž specifická tím, že funguje nejen pro sběr a shromažďování městských dat, ale hledá především nové způsoby, jak je využít. Umožňuje nám mít perfektní znalost vybrané problematiky v reálném čase a reálných číslech – to se týká zejména dopravy, parkování, kvality ovzduší, spotřeby energií anebo spotřeby odpadů,“ uvedla při příležitosti recepce pro obchodní partnery a investory na českém stánku primátorka Prahy Adriana Krnáčová.

BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
„Novinkou v naší letošní veletržní prezentaci je projekt nové Jižní čtvrti o rozloze 133 ha pro 10 000 obyvatel, díky níž se Brno zařadí k nejdynamičtěji se rozvíjejícím městům ve střední Evropě. Expo Real je pro nás ideálním fórem nejen pro prezentaci tohoto projektu, ale i pro sdílení zkušeností a hledání inspirace: vzorem jsou nám například HafenCity v Hamburku či projekt Central Railway Station ve Vídni. Koncenzuální rozhodnutí města Brna, Jihomoravského kraje a státu o přesunu stávajícího brněnského nádraží k řece Svratce vytváří předpoklady nejen pro to, aby se Brno stalo moderním železničním uzlem mezi Prahou, Vídní a Ostravou, ale dává nový impuls právě pro to, aby podoba Jižní čtvrti, bezprostředně navazující na historické centrum města, mohla nabýt konkrétnějších obrysů. Nyní již pracujeme na aktualizaci územní studie, jejímž cílem bude zejména stanovit prostorové regulativy, zpřesnit vymezení funkčních ploch a systém dopravní infrastruktury, definovat obslužnost jednotlivých ploch a doporučit etapizaci realizace. Na urbanismu a architektuře Jižní čtvrti spolupracujeme s předními odborníky ze zahraničí – nedávno jsme například zorganizovali workshop za účasti architektů Petera Gera z Hamburku, Christopha Hrncire z Vídně a Marka Johnsona z Denveru. Naším příspěvkem k ˏinteligentní urbanizaci´, která byla letos jedním z nejdiskutovanějších témat Expo Realu, je budoucí inteligentní čtvrť Špitálka v centrální části města. Cílem projektu je realizace nové sociálně, ekonomicky a energeticky udržitelné městské čtvrti s využitím ověřených chytrých technologií. Urbanistickou ideovou soutěž se chystáme vyhlásit koncem října,” uvedl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. „Rozvoj Brna jako tahouna ekonomiky celého regionu se přirozeně pozitivně odráží i na prosperitě Jihomoravského kraje jako celku. V základních prioritách – včetně přesunu nádraží směrem k řece – panuje mezi městem a krajskou samosprávou jasná shoda. Současná poloha nádraží je již na hranici své kapacity – a pokud chceme v kraji nadále rozvíjet inovace, udržet zde mladé lidi a vysoce kvalifikované odborníky především v segmentech vědy a výzkumu a moderních technologií, musíme jim vytvořit odpovídající podmínky včetně lepšího dopravního spojení. Jihomoravský kraj doplňuje letošní prezentaci města Brna nejen o průmyslové zóny (jmenovitě Veselí nad Moravou a Blansko-Vojánky), ale také o projekty pro bydlení, občanskou vybavenost a rozvoj cestovního ruchu (konkrétně jde o rozvojovou lokalitu Znojmo-Pod Městským lesíkem, areál bývalého cukrovaru v Břeclavi a brownfield Břeclav-zámek). Že se účast na Expo Realu vyplácí, potvrzují dva naše vloni v Mnichově prezentované projekty, které již našly investory (rezidenční projekt Znojmo-Malá Louka a také areál staré nemocnice ve Znojmě),“ doplnil člen Rady Jihomoravského kraje Petr Hýbler.

OSTRAVA A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
„Důkazem toho, že průběžná práce s investory a kontinuální prezentace na evropských realitních a investičních veletrzích nese své ovoce, je například náš projekt v Hrušově. Vloni na Expo Realu jsme jednali s potenciálními zájemci o odkup pozemků k vybudování průmyslové zóny. Uběhl rok a zářijové zastupitelstvo schválilo odkup 35 ha společnosti Contera Management, která tam zaměstná až 700 lidí a vytvoří prostor nejen pro malé a střední podnikání, ale také pro vědu a výzkum. Pokud by měla podobný osud i letošní nabídka, co víc bychom si mohli přát? I letos jsme měli pro investory řadu příležitostí. Jde například o atraktivní pozemek ve tvaru slzy o rozloze téměř 8 300 m2 v centrální části města u nové moderní čtvrti – v lokalitě Karolina. Chtěli bychom, aby zde vyrostla architektonicky výjimečná výšková stavba, nová dominanta města, která v sobě spojí několik funkcí: například hotel, kanceláře či obchodní prostory. V září jsme vyhlásili záměr na prodej a zde v Mnichově už jsme vedli jednání s několika potenciálními investory. Výjimečnou architekturu bychom chtěli dostat do Ostravy i v podobě výstavby nové koncertní haly se špičkovou akustikou, na kterou jsme vyhlásili mezinárodní architektonickou soutěž. Do ní se přihlásilo 34 architektonických studií z celého světa, což samo o sobě vypovídá o tom, jaký je o Ostravu zájem. Prvotřídní vzdělání a s tím spojená nabídka kvalitní pracovní síly jsou zásadní oblasti, kterým se město intenzivně věnuje. Podporuje proto mimo jiné i Ostravskou univerzitu v plánu vystavět nový multifunkční areál v centru Ostravy na Černé louce u řeky Ostravice. Ten bude sloužit studentům i široké veřejnosti jako moderní zázemí pro sport, zdraví a technologie v jedné budově, v druhé vznikne Klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity,“ řekl k letošní prezentaci Ostravy na Expo Realu primátor města Ostravy Tomáš Macura. „V synergii s městem Ostravou jsme na Expo Realu letos prezentovali Moravskoslezský kraj jako moderní a svěží prostor, který je ideálním místem jak pro podnikání, tak pro život a volný čas. Proto jsme se v nabídce pro investory zaměřili nejen na průmyslové zóny, ale také na bydlení, rekreaci a volnočasové aktivity. Jde například o průmyslovou zónu v Nošovicích a Multimodální logistické centrum v Mošnově, připravovaný obytný komplex v Novém Jičíně či o vizionářský projekt Letovisko Slezská Harta, který má rozvojový potenciál v nadregionálním měřítku. Chceme revitalizovat celou oblast přehrady Slezská Harta – jedním z plánovaných kroků je vybudování cyklostezky Střecha Evropy, která je nyní v projektové přípravě. Pro prezentaci ambiciózních projekty typu Multimodálního logistického centra Mošnov či Letoviska Slezská Harta je právě Expo Real svým rozsahem i zaměřením ideální příležitostí,“ doplnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška

ŽHAVÁ TÉMATA LETOŠNÍHO EXPO REALU
Veletrh je vždy ukazatelem trendů i problémů současného světa, dopadajících i na investiční a realitní trh. Realitní experti se shodli, že deset let po finanční krizi je trh nemovitostí velmi silný. 1380 evropských odborníků, kteří se zúčastnili průzkumu při příležitosti Expo Realu, vidí budoucnost optimisticky: 65,9 % z nich očekává, že podmínky pro rozvoj realitního trhu zůstanou letos a příští rok příznivé – navzdory geopolitickým tenzím, obchodním válkám a mezinárodnímu dluhu. 30 % respondentů věří, že jejich firmy dokáží absorbovat zpomalení ekonomického růstu. Zároveň letošní Expo Real potvrdil, že současné nové trendy (rozvoj nových technologií včetně stále progresivnější automatizace a digitalizace, co-working, crowdfunding, rychle postupující světová urbanizace aj.) nutí lídry, aby na trhu hledali nové cesty a možnosti. Těmi jsou mj. investice do rychle rostoucích realitních segmentů, jako je bydlení či industriální nemovitosti. Protože je trh v současné době vysoce likvidní, žádané začínají být i „béčkové“ lokality a dříve okrajové segmenty – např. projekty zdravotní a sociální péče.

EXPO REAL V ČÍSLECH
Přestože oficiální závěrečná statistika veletrhu ještě není k dispozici, podle údajů německého organizátora Messe München zájem o letošní Expo Real ještě překonal rekord z minulého ročníku: počet vystavovatelských společností dosáhl 2 041. Celková výstavní plocha 64 000 m2 zabrala 6 hal. Odhadovaný celkový počet účastníků veletrhu (zástupců vystavovatelských společností a návštěvníků bez vlastního stánku) je 42 000. V doprovodném programu, rozděleném do osmi tematických diskusních fór, hovořilo na 400 odborníků od bankéřů přes realitní odborníky až po prognostiky.

Příští, 22. ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 7. do 9. října 2019.
foto JMKfoto JMKfoto JMK