Výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2018

V úterý 2. října 2018 byly pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2018. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí, organizaci celostátní soutěže s podporou Ministerstva životního prostředí zajišťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2018 se stala obec Ostopovice v Jihomoravském kraji (okres Brno – venkov). Na druhém místě se umístila obec Číměř v Kraji Vysočina (okres Třebíč) a na třetím místě obec Blatno v Ústeckém kraji (okres Chomutov).

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže si převzalo ocenění celkem 10 obcí. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský předal starostovi vítězné obce poukaz Ministerstva životního prostředí k možnosti čerpat dotaci z Národního programu životní prostředí až do výše 1 000 000 Kč, a to jak na konkrétní environmentální projekt, tak na reprezentaci České republiky v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla 2019.

Oranžovou stuhu České republiky 2018 v rámci soutěže Vesnice roku obdržela obec Svrkyně ze Středočeského kraje. Druhá skončila obec Borovník z Jihomoravského kraje, okres Brno-venkov a na třetím místě Neubuz ze Zlínského kraje. Komise u Borovníku ohodnotila velmi dobré vztahy a spolupráci se soukromým zemědělcem, která spočívá v udržovacích pracích, v péči o vzhled obce i ve spolupráci při pořádání kulturních akcí. Komise také ocenila výsadbu a péči o veřejnou zeleň. Tato malá obec se 103 obyvateli pořádá každoroční Traktoršou, na jejíž organizaci se občané aktivně podílí například přípravou občerstvení.

V soutěži zlatých stuh v celostátním kole, které proběhlo mezi vítězi krajských kol, získala obec Hrušky z okresu Vyškov ocenění za nejlepší domácí koláčky. Výsledky byly oznámeny v Luhačovicích 15.září 2018.

foto JMK