Kraj investuje do modernizace oddělení ORL a neurologie Nemocnice Vyškov

Moderních budov pro oddělení ORL a neurologie se dočká vyškovská nemocnice. Do rekonstrukce těchto prostor investuje kraje ze svého rozpočtu celkem 105,5 milionu korun (bez DPH). Jihomoravský kraj hodlá tuto investici realizovat do konce léta 2020. O zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“ rozhodla krajská rada na svém jednání v pondělí 8. října 2018.

„Původní představa byla, že tato rekonstrukce bude částečně hrazena z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. I přesto, že tento záměr nevyšel, kraj se rozhodl najít na modernizaci finance ve vlastním rozpočtu. Cílem je, aby tyto prostory, které budou sloužit k poskytování odborné ambulantní a lůžkové péče, odpovídaly současným evropským standardům a trendům pro objekty v oblasti poskytování nemocniční péče a vyhovovaly nárokům na moderní zdravotnické pracoviště,“ řekla k investici náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace lůžkových oddělení neurologie ve 2.NP a 3.NP budovy B a přesun centra léčebné rehabilitace z budovy C do budovy B, a to konkrétně do 1.NP a části 1.PP. Dojde tím ke koncentraci veškerých pracovišť iktového centra, takže bude možno optimalizovat logistiku příjmu a transportu pacientů. Pracoviště oddělení otorhinolaryngologie, bude proto přesunuto z budovy B do 3.NP budovy C, kde bude moci pro své zákroky využívat moderního zázemí operačního sálu gynekologicko-porodnického oddělení. V rámci investice vzniknou nové venkovní sítě technické infrastruktury a nezbytné úpravy přilehlých venkovních ploch.
foto JMKfoto JMKfoto JMK