Kraj realizoval projekt pro zlepšené informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb

Veřejnosti je od 1. října 2018 k dispozici na adrese http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/ podrobný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Katalog vznikl v rámci projektu Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV., který je financován z Operačního programu Zaměstnanost, a vytvořen byl díky spolupráci společnosti AUGUR Consulting, s.r.o. a zaměstnanců oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí.

„Ve společnosti je stále patrná nedostatečná informovanost o sociálních službách. Lidé mnohdy neví, co jsou to sociální služby, co je jejich obsahem a s čím mu mohou být nápomocny. Odbor sociálních věcí našeho kraje dále reflektuje ze stran obcí, poskytovatelů, ale i samotných osob, hledajících pomoc ve své životní situaci, požadavek na přehledný a aktuální seznam poskytovaných a dostupných sociálních služeb,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Elektronický katalog obsahuje aktuální informace o celkové nabídce sociálních služeb poskytovaných na území Jihomoravského kraje. Každá služba je stručně charakterizována, přiložena je její adresa a odkaz na vlastní webové stránky. Pro přehlednost je služba vyobrazena na mapě Jihomoravského kraje. Katalog nabízí různé způsoby vyhledávání služby, a to skrze životní situace, jako např. potřebuji pomoc s péči o sebe, někoho blízkého, nebo klíčová slova např. drogy, duševní onemocnění nebo Alzheimerova choroba. Možné je také vyhledávat geograficky, dle okresu či obce. Katalog je primárně určen nejširší odborné i laické veřejnosti, dále také obcím, zadavatelům, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb a v neposlední řadě i lékařům, kteří představují důležitý článek ve zprostředkování informací o možnostech sociálních služeb.

„Věřím, že Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb nabídne občanům Jihomoravského kraje ucelené a aktuální informace o poskytovaných sociálních službách a pomůže jim v případě výběru. Dále věřím, že Elektronický katalog přispěje k větší informovanosti o pestrosti a významu sociálních služeb,“ dodal Šlapal.

foto JMKfoto JMK