40 milionů z krajského rozpočtu na výstavbu nového koncertního sálu pro Konzervatoř Brno

Nic nebrání výstavbě nového koncertního sálu pro Konzervatoř Brno. Rada kraje na své schůzi v pondělí 8. října 2018 schválila přijetí návrhu na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Koncertní sál, Konzervatoř Brno“. Jeho realizace přijde na téměř 40 milionů korun (bez DPH).

Nový sál bude mít brněnská konzervatoř k dispozici v průběhu příštího roku, jeho výstavba bude financována z rozpočtu kraje. Z toho částka ve výši 10 milionů korun je součástí rozpočtu již pro tento rok, zbytek bude součástí návrhu rozpočtu kraje pro rok 2019.

Krajská rada schválila zahájení zadávacího řízení na příslušnou podlimitní veřejnou zakázku již na své schůzi koncem letošního července. „Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího sálu a výstavba nového na získaném prostoru včetně rekonstrukce navazujících prostor a hygienického zázemí ve stávající budově. Vlastní prostor koncertního sálu bude rozdělen na zvýšené pódium a stupňovitě uspořádanou část, se sedadly pro posluchače. Prostor pod stupňovitě uspořádanou částí sálu se sedadly bude využit jako šatna pro návštěvníky. Kapacita sálu by se tak měla zvětšit z dosavadních 170 na 220 míst. Sál by měl po dokončení sloužit i pro potřeby jiných vzdělávacích institucí,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.