Vzájemná spolupráce Jihomoravského kraje, Brna a Brněnské metropolitní oblasti

Nejvyšší političtí představitelé Brna, Jihomoravského kraje, Kuřimi, Rosic, Slavkova u Brna, Šlapanic a Židlochovic dne 3. 10. 2018 společně podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Tento dokument navazuje na původní Memorandum z roku 2014.

„Brno je v rámci ČR právem označováno za lídra v rozvoji metropolitní spolupráce. Společně s ostatními partnery v území tak dáváme nový rozměr pojmu metropolitní plánování, které se běžně uplatňuje v západoevropských zemích. Jsem rád, že v nedávném průzkumu většina z oslovených 166 obcí projevila o spolupráci zájem a že je tedy vůle, aby se partnerství na území Brněnské metropolitní oblasti dále upevňovalo a prohlubovalo,“ prohlásil primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Na základě dosavadních získaných zkušeností a řešených témat při naplňovaní integrované metropolitní strategie a využívání nástroje ITI bylo třeba znění původního Memoranda aktualizovat. Účelem nového memoranda je deklarování pokračující spolupráce, zajištění kontinuity ve společném koordinovaném přístupu v rozvoji území BMO po roce 2020 a soupis požadavků směrem k národní úrovni.

„Těší mě, že se daří stále více uskutečňovat společné projekty kraje, města Brna a obcí a měst Brněnské metropolitní oblasti. Jde o zásadní předpoklad rozvoje této významné části jižní Moravy. Jsem přesvědčen, že konkrétní naplňování tohoto memoranda přinese zlepšení situace například v oblasti dopravní infrastruktury nebo územního plánování,“ zdůraznil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Součástí memoranda jsou konkrétní témata, která má smysl řešit společně na metropolitní úrovni (např. protipovodňovou ochranu a revitalizační opatření, parkoviště P+R a terminály v zázemí Brna nebo společnou koordinaci rezidenční a komerční výstavby v BMO).

Využívání nástroje ITI ukazuje již nyní pozitivní změnu v rozvoji Brněnské metropolitní oblasti. Podařilo se nastartovat a dále akcelerovat spolupráci partnerů v území BMO a postupně tak budovat vzájemnou důvěru. Po celou tuto dobu probíhají jednání tematicky zaměřených pracovních skupin a Řídicího výboru ITI, kterých se účastní signatáři memoranda. Řídicí výbor dosud projednal více než 100 projektových záměrů za téměř 5 mld. Kč napříč tématy a celým územím. Řada z těchto projektů je již dokončena nebo téměř před dokončením.

„ITI Brněnské metropolitní oblasti považuji za nejlepší model spolupráce Brna, Jihomoravského kraje a dotčených obcí. Vychází z reálných potřeb regionu a rozhodování řídicího výboru, v němž jsou zastoupeni starostové měst Brněnska, je pružné a efektivní. Jsem velmi rád, že tento model spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Za pomocí dotací prostřednictvím ITI Brněnské metropolitní oblasti financujeme v Kuřimi např. stavbu cyklostezky Kuřim–Lipůvka či rekonstrukci budovy základní školy na Tyršově ulici. K financování připravujeme i další cyklostezky a také rekonstrukci autobusového nádraží, stavbu parkoviště a zázemí pro cyklisty u nádraží vlakového,“ popsal spolupráci starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Díky spolupráci mezi Brnem a jeho blízkým zázemím se daří postupně realizovat velké integrované projekty například v oblasti veřejné dopravy (prodloužení tramvajové trati do Kampusu), cyklodopravy (síť cyklostezek na Šlapanicku nebo mezi Slavkovem u Brna a Hodějicemi) nebo kompletní řešení konkrétních rozvojových lokalit (např. doprava v jižním centru – rekonstrukce autobusového nádraží Zvonařka a tramvaje na Plotní, která je časově provázána s rekonstrukcí povrchové i podzemní infrastruktury).

V přípravě jsou rovněž projekty v oblasti přestupních terminálů a P+R, odpadového hospodářství či protipovodňové ochrany. Výstavba se chystá také v lokalitě Dolní Louky v Kníničkách, kde by mělo vzniknout nadregionální centrum určené pro osoby s poraněním míchy. Další projekt se týká budovy bývalé káznice na Cejlu, která získá novou funkci a stane se inkubátorem pro začínající podnikatele v kreativních odvětvích.

Více informací (včetně mapy konkrétních projektů) naleznete na webu http://iti.brno.cz/ .