Začala oprava lávky přes Švýcarskou zátoku na Vranovské přehradě

Odstranění havarijního stavu je cílem zahájených oprav lávky přes Švýcarskou zátoku na Vranovské přehradě. Převážnou část nákladů na opravu (17,3 milionu z celkové částky 19,3 milionu korun) uhradí Jihomoravský kraj. S dokončením se dle harmonogramu prací počítá do konce měsíce června 2019 v době, kdy bude současně dokončená rekonstrukce koruny hráze

Vranovské přehrady, kterou zajišťuje Povodí Moravy, s. p. Tím nebude ohrožena letní turistická sezona 2019.
Vlastník lávky městys Štítary sice zajišťuje pravidelnou běžnou roční údržbu lávky ze svého rozpočtu, ale hrozící havarijní stav mostu se ukázal před několika lety v důsledku dlouhodobého opotřebení a pravděpodobnou významnou příčinou vzniklou destruktivním zásahem blesku. Situace se v letošním roce změnila na základě jednání k zajištění financování havarijního stavu lávky mezi Jihomoravským krajem, městysy Štítary a Vranov nad Dyjí a místními podnikateli. „Bez významné finanční pomoci Jihomoravského kraje vstupem do projektu „Záchrana lávky přes Švýcarskou zátoku“, by nebylo možné řešit špatný technický stav lávky a ta by se musela pro veřejnost trvale uzavřít z důvodu zajištění bezpečnosti,“ sdělil člen rady Jihomoravského kraje Petr Hýbler.

Region Vranovska patří dlouhodobě k hospodářsky slabým územím Jihomoravského kraje s velmi omezenou nabídkou pracovních příležitostí v zemědělství, lesnictví a s absencí významnějších zaměstnavatelských subjektů v průmyslu. Ekonomické aktivity spojené s cestovním ruchem jsou tak jednou z mála možností, které generují zaměstnanost a podnikatelskou aktivitu. Vazba na rekreaci u vody, zachovalé přírodní prostředí s Národním parkem Podyjí, kaňony Dyje a Želetavky a oblíbené hrady a zámky dělají z této lokality jedno z nejvíce navštěvovaných míst v Jihomoravském kraji. Důležitou podmínkou je kvalitní infrastruktura přístupových cest a komunikací, která ovlivňuje možnost pohybu návštěvníků v oblasti Vranovské přehrady. Důležitou spojnicí a nepostradatelným komunikačním uzlem mezi Vranovem nad Dyjí, Vranovskou přehradou a městysem Štítary tvoří lávka postavená v roce 1993 s rozpětím 252 m přes Švýcarskou zátoku, která je v současné době ve špatném technickém stavu.

foto JMK