O strategické pozemky v lokalitě Pasohlávky projevil zájem jeden investor

V termínu do dnešního (1. října 2018) poledne přišla společnosti Thermal Pasohlávky jedna nabídka v nabídkovém řízení na prodej strategických pozemků v lokalitě Pasohlávky, které jsou ve vlastnictví společnosti a jsou určené k výstavbě lázeňského resortu.

Záměr prodeje těchto pozemků vyhlásila společnost Thermal Pasohlávky 1. srpna 2018. Cílem nabídkového řízení bylo najít kupujícího, který přijde s nejvyšší nabídkovou cenou za pozemky. Současně by měl splnit další podmínky podrobně specifikované v podmínkách tohoto řízení.
„V rámci veřejného nabídkového řízení na prodej pozemků ve vlastnictví obchodní společnosti Thermal Pasohlávky a.s. obdržela společnost v řádném termínu jednu jedinou nabídku. Následně se dnes ve 12.45 sešla hodnotící komise, která konstatovala, že nabídku podala společnost RiseSun Healthcare & Tourism CZ a.s., Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, nabídka splnila veškeré podmínky nabídkového řízení včetně složení jistiny ve výši 10.000.000,-Kč na účet Thermalu Pasohlávky a.s. a byla tak vyhodnocena jako nejlepší. Nabídková cena na odkup pozemků je 379.422.000,- Kč bez DPH,“ řekl jednatel společnosti Thermal Pasohlávky Martin Itterheim.

Vyhlášení záměru prodeje navázalo na jednání akcionářů společnosti a na zpracování projektového záměru na výstavbu lázeňského resortu Pasohlávky a dalších strategických dokumentů, na kterých společnost v posledních měsících intenzivně pracovala. Záměr byl projednán v orgánech obou akcionářů, tedy v zastupitelstvech Jihomoravského kraje i obce Pasohlávky a předcházelo mu také projednání v dozorčí radě společnosti a pracovní skupinou akcionářů. Obě zastupitelstva odsouhlasila právě variantu přímého prodeje souboru pozemků silnému investorovi a upřednostnila tak tuto variantu před dříve plánovaným založením společného podniku se strategickým partnerem.

„Do podpisu kupní smlouvy je třeba ještě udělat několik podstatných kroků. Jde zejména o zřízení věcných břemen, schválení kupní smlouvy zastupitelstvy obou akcionářů, tedy Jihomoravského kraje a obce Pasohlávky a následně i dozorčí radou a valnou hromadou Thermalu Pasohlávky. Nicméně věříme, že jde o významný posun směrem k realizaci lázeňského resortu v Pasohlávkách. Prodej pozemků také dává šanci na realizaci druhého projektu, a to výstavby Odborného léčebného ústavu v lokalitě Pasohlávky,“ řekla náměstkyně hejtmana pro majetek a investice Taťána Malá.