Zahájení nového akademického roku na Univerzitě obrany

V areálu svých brněnských kasáren zahájila v pondělí 1. října 2018 Univerzita obrany nový akademický rok. Slavnostního aktu se za Jihomoravský kraj zúčastnil hejtman Bohumil Šimek spolu s náměstkem Martinem Malečkem.

Univerzita obrany vznikla v roce 2004 a navázala na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. V současnosti Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

V průběhu slavnostního zahájení nového školního roku na Univerzitě obrany zasadil hejtman Bohumil Šimek spolu s rektorem univerzity Bohuslavem Přikrylem lípu č. 085 v rámci akce „100 lip – 100 oslav“.

foto JMKfoto JMKfoto JMK