Informace č. j. JMK 13694/2008

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

                                 

  

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 13694/2008                   Suchá /15222                                               4.2.2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vašich žádostí ze dne 24. 1. 2008, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 12282/2008, JMK 12283/2008, JMK 12284/2008 a JMK 12286/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopie kompletních materiálů schválených v bodech  30, 31 a 32 na 149. zasedání Rady Jihomoravského kraje. Materiál k bodu č. 29 (Schválení zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje) byl z projednávání stažen.

 

  

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                                          

  

Přílohy: dle textu

 

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz