Silnice mezi Deblínem a Tišnovem má nový povrch. Kraj po roce prací otevřel největší stavbu dotovanou z EU

Více než 6 kilometrů zrekonstruované silnice z Deblína do Tišnova, dva mosty a řada dalších stavebních objektů. Tak se dá ve zkratce shrnout doposud největší akce, kterou realizoval Jihomoravský kraj s pomocí Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt za více než 234 milionů korun (bez DPH) dnes (27. září 2018) společně se zástupci zhotovitele a okolních obcí slavnostně otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

„Celková délka rekonstruovaného úseku, s částečnou korekcí směrového vedení, úpravou šířkového uspořádání, okrajů vozovky a okolního dopravního prostoru včetně obnovy a doplnění stávajícího systému odvodnění komunikace, činí 6 kilometrů a 356 metrů. Silnici jsme zrekonstruovali souběžně se souvisejícími objekty, konkrétně se jedná o opravu dvou mostů, výstavbu šesti pilotových stěn, šesti opěrných zdí a jedné zárubní zdi. Součástí stavby bylo také zřízení či úprava autobusových zastávek, dobudování okolního dopravního prostoru a úprava či přeložení inženýrských sítí,“ popsal stavbu Hanák s tím, že rekonstrukce se dočkaly i dva bezprostředně navazující mosty na silnicích III. třídy a jeden most na alternativní objízdné trase. „Na objížďce jsme také zesílili kryt vozovky,“ doplnil Hanák.

Jihomoravskému kraji se zatím podařilo do Integrovaného regionálního operačního programu zaregistrovat projekty za přibližně půldruhé miliardy korun. Řada z nich musela být dokončena na konci letošního srpna, což byl i případ silnice mezi Deblínem a Tišnovem. „Mezi kraji jsme jednoznačně na špici. Těžíme z toho, že se dlouhodobě soustředíme na projektovou přípravu,“ uzavřel náměstek hejtmana.