U Kojátek jezdí řidiči po nové silnici, která nahradila starou a nepřehlednou komunikaci

Zatáčky s příliš malým poloměrem a dva nevhodně umístěné mosty – jeden v havarijním a druhý ve velmi špatném stavu. To jsou hlavní jmenovatele, které řidičům znepříjemňovaly průjezd více než 1,6 kilometru dlouhým úsekem silnice II/431 u obce Kojátky. Situaci však Jihomoravský kraj vyřešil přeložkou silnice a zbudováním nových mostních konstrukcí. Stavbu za přibližně 44 milionů korun (bez DPH) financoval kraj s významným přispěním Integrovaného regionálního operačního programu. Hotovou komunikaci dnes (26. září) spolu se zástupci zhotovitele a okolních obcí slavnostně otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

„Díky přeložce došlo k výraznému zlepšení situace. Kromě 1,6 kilometru silnice II/431 jsme přebudovali i 205 metrů komunikace III/4317, která se na ni napojuje, a k tomu postavili dva nové mosty přes potoky Černčínský a Žlebový. Nahrazení starých mostů novými konstrukcemi v kombinaci s velkorysými výškovými a směrovými oblouky nové silnice vede ke komfortnímu a bezpečnému převedení dopravy,“ komentoval Hanák.