V Blučině vyroste archeopark

Krajští zastupitelé na svém zasedání 20. září 2018 schválili poskytnutí dotace obci Blučina ve výši 605 000 Kč na projekt ARCHEOPARK Blučina, na zpracování investiční studie.

Jedná se o projekt za více než sto milionů korun prezentující původní osídlení katastru obce Blučina, které se historicky soustředilo na levobřeží dolního toku řeky Litavy. Význam projektu spočívá ve zvýšení informovanosti občanů o původním osídlení a posílení možností pro trávení volného času obyvatel a zajištění edukační činnosti pro školy v Jihomoravském kraji.