Kraj schválil dotační program Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2018-2019

Rada Jihomoravského kraje dnes (24. září) schválila dotační program na podporu individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2018-2019. Program je určen na zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, včetně handicapovaných, ze sportovních oddílů a klubů sídlících na území Jihomoravského kraje. Podporovány budou sportovní disciplíny individuálních olympijských a paralympijských sportů. Na dotační program je vyčleněna částka 3 miliony korun.

„Tento program umožní účast těchto individuálních sportovců na větším počtu vrcholných akcí a kvalitnějších soustředění, a tím pomůže k jejich úspěšné kvalifikaci a účasti na olympijských a paralympijských hrách, deaflympiádách a Global Games. Současně je naší snahou motivovat tyto sportovce k setrvání a reprezentaci sportovních klubů našeho regionu,“ řekla radní pro školství a sport Jana Pejchalová.

Podpora těchto sportovců zvyšuje jejich konkurenceschopnost, což přispívá k propagaci kraje, potažmo ČR na mezinárodních soutěžích. Úspěšní sportovci motivují další obyvatele, přivádí do sportu vyšší počet aktivních sportovců a zvyšují povědomí o sportovních odvětvích.  Žádosti bude možné podávat v termínu od 26. 10. 2018 do 5. 11. 2018. Více informací lze nalézt na Dotačním portálu Jihomoravského kraje v sekci „Vzdělávání, sport a volný čas“.