Cenu Jihomoravského kraje letos získá celkem 10 osobností jižní Moravy, mezi nimi i Eva Pilarová

O udělení letošních Cen Jihomoravského kraje rozhodli krajští zastupitelé na svém zasedání 20. září 2018. Slavnostní předání Ceny Jihomoravského kraje se uskuteční 29. listopadu 2018 v sále konventu Milosrdných bratří v Brně.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013, Armin Delong v roce 2014, Emil Boček v roce 2015, v roce 2016 pak například in memoriam František Hřebačka (Fanoš Mikulecký), loni pak Miroslav Kasáček.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2018 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

za práci s mládeží: prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.

za práci s mládeží: Ing. Lubomír Štefka

za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu: Karel Slach

za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu: Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

za přínos v oblasti folkloru: Růžena Komosná

za přínos v oblasti folkloru: Marcela a František Slavíkovi

za přínos v oblasti umění/hudby: Eva Pilarová

za přínos v oblasti sportu: Hana Bubníková – Machatová a Jiřina Langová – Machatová