Setkání představitelů maďarských a českých měst a obcí

Delegace Jihomoravského kraje vedená radní Janou Pejchalovou se ve čtvrtek 13. září 2018 v Budapešti zúčastnila setkání představitelů maďarských a českých měst a obcí.

Akce, kterou kraj spoluorganizoval, se uskutečnila pod záštitou velvyslance České republiky v Maďarsku Juraje Chmiela. Celodenní program obsahoval mimo jiné pracovní seminář určený širšímu okruhu představitelů měst a obcí z ČR a Maďarska, které měly zájem o navázání oficiálního partnerství. Jihomoravský kraj pro účastníky jednání zorganizoval také oficiální recepci, jejíž součástí byla prezentace jižní Moravy jako regionu tradic, folkloru a turistických možností.

foto JMKfoto JMKfoto JMK