PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU ANALYTICKÉ ČÁSTI KONCEPCE ROZVOJE SPORTU

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě zákona o podpoře sportu zpracovává Koncepci rozvoje sportu v Jihomoravském kraji na období 2018-2022.

Do procesu tvorby Koncepce byly a nadále budou postupně zapojovány osoby a instituce pohybující se ve sportovní oblasti, zejména pak kompetentní osoby z měst na úrovni ORP, městských sportovních organizací, krajských sportovních svazů, střešních sportovních organizací, Jihomoravské krajské organizace ČUS a jejich okresních sdružení, významné osobnosti sportu či akademici.

V současné době je dokončen návrh analytické části zabývající se analýzou souvisejících dokumentů, legislativou, významem sportu a přibližuje stav a fungování sportovního prostředí v České republice, potažmo v Jihomoravském kraji.

Připomínky k analytické části lze podávat formou připomínkového listu od 14.09.2018 do 28.09.2018. Návrh analytické části včetně příloha a připomínkového listu lze nalézt na webových stránkách Jihomoravského kraje v sekci „Mládež, školství a sport“ - https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=373185&TypeID=2  .