Informace č.j.: JMK 9530/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                         Brno
ze dne                          JMK 9530/2008                 S-JMK 9530//2008 OKP                 Krásná/541651233                 31. 1. 2008
 
 
„Dodatečné materiály k 22 ZJMK“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 18. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Dodatečné materiály k 22 ZJMK
(dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle zápisu z 22 ZJMK:
K bodu č. 4 Zpráva o činnosti Rady JMK byl rozdán doplňující materiál za období od 22. 11. do 6. 12. 2007.
K bodu č. 52 Rychlostní komunikace R43 byl rozdán dopis z Ministerstva životního prostředí. Požadujeme zaslat emailem na adresu
a) elektronickou kopii citovaného dokumentu k bodu 4,
b) naskenovanou kopii citovaného dopisu k bodu 52“.
 
 
            V souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, které dle Žádosti výslovně požadujete zaslat na e-mailovou adresu                                       , a to:
 
k písm. a) Žádosti:
-          „Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje – dodatek“ – doplnění materiálu k bodu č. 4,
 
k písm. b) Žádosti:
-         dopis Ministerstva životního prostředí č.j.: 91838/ENV/07, 3070/830/07 ze dne 11. 12. 2007 s názvem „Věc: Rychlostní komunikace R43“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
           
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                     odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon               Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233          5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz