Setkání hejtmana s brněnským diplomatickým sborem

V prostorách Vily Löw-Beer v Brně se v úterý 18. září 2018 konalo již druhé slavnostní setkání hejtmana Jihomoravského kraje se členy brněnského diplomatického sboru. Hejtman Bohumil Šimek se v prostorách vily pozdravil s generálními a honorárními konzuly, kteří v moravské metropoli zastupují nejen státy Evropy (například Ruskou federaci, Rakouskou republiku nebo pobaltské republiky), ale i Afriky (Marocké království nebo Angolská republika) či Asie (Filipínská republika nebo Laoská lidově demokratická republika).

V současnosti počet diplomatických zastoupení v Brně – celkem 16 konzulátů generálních či honorárních – přesáhl jejich předválečný počet. „Po roce se opakovalo setkání, které má za cíl trvale rozvíjet přátelské a vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi v Brně zastoupenými na základě vzájemného respektu a úcty. Věřím, že se nám podařilo založit tradici oficiálních setkávání, která budou impulzem k prohlubování spolupráce,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK