Lávka přes řeku Moravu propojí Mikulčice a Kopčany

Slavnostním poklepáním základních kamenů v úterý 18. září 2018 zahájil Jihomoravský kraj ve spolupráci s Trnavským samosprávným krajem výstavbu lávky přes řeku Moravu v rámci projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“. Cílem projektu je propojení lokalit Mikulčice a Kopčany pro cyklisty, pěší návštěvníky i místní obyvatele v rámci unikátní památkové oblasti slovanského hradiště.

Stavbu slavnostně zahájil hejtman Bohumil Šimek spolu s radním Tomášem Soukalem a starostou Mikulčic na české straně a župan Trnavského samosprávného kraje Jozef Viskupič s vedením Kopčan coby představitelé slovenské strany.  

„Jedná se o dlouhodobou snahu Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje o vytvoření přeshraničního Archeoparku Mikulčice-Kopčany. Lávka propojí památky Velkomoravské říše, ale také unikátní přírodu včetně spojení dvou národních sítí cyklostezek. Pro Jihomoravský kraj je to významná stavba, ale sladit projekt, na kterém participují dva státy, není jednoduché. Jsem rád, že se nám právě v roce, kdy slavíme 100. výročí založení Československa podařilo, posunout jeho realizaci výrazně dopředu,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

„Slovensko a Česko sú dnes dva suverénne štáty, no ako národy máme k sebe stále najbližšie. Teší ma, že stojíme na počiatku projektu, ktorý naše krajiny spojí nielen fyzicky, ale ešte viac prehĺbi vzájomnú spoluprácu. Po rokoch môže vďaka lávke cez rieku vzniknúť jedno archeologicky zaujímavé územie s nadnárodným kontextom, ktoré v konečnom dôsledku prispeje k rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách Moravy,“ řekl trnavský župan Jozef Viskupič.

Projekt je podpořen z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, celkové výdaje projektu činí 3 796 790,57 eur. V rámci projektu dojde k vybudování 143 metrů dlouhé ocelové lávky s dolní ocelobetonovou spřaženou mostovkou. Na lávku budou navazovat zpevněné komunikace – stezky pro pěší a cyklisty.

Podrobná tisková zpráva ZDE (docx, 181 kB).

Vizualizace stavby ZDE (jpg, 318 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK